ההצבעה כבר היתה מזמן, לעמירם
הוספת תגובה לדף  אדום מבפנים
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  ההצבעה כבר היתה מזמן, לעמירם
תוכן ההודעה: 
כל החברים שהיו חברי הקיבוץ במועד ההצבעה על 751, צעירים וזקנים כאחד, יכולים לשייך את הדירה עכשיו מבלי לשלם למינהל אגורה, יתרה מזאת גם יורשיהם יוכלו להעביר את הדירה על שמם ולהשתמש בה למגורים או להשכרה ועדיין לא לשלם כלום! זוהי אפשרות "דחיית התשלום" עד להעברת הדירה לצד ג' הקיימת ב-751. אז איזה אידיוט יסרב לשייך?
הרעיון 'הגאוני' לקלוט חברים חדשים לקיבוצים, שלא ההנחה במחיר ולא דחיית התשלום חלים לגביהם, שיקבלו מהקיבוץ קרקע בחינם ויבנו לעצמם בתים ללא "שיוך קנייני" אלא 'פנימי' או 'אחר' כלשהו, זה בדיוק מה שהביא את המינהל לגזור את 'הגזרות' האיומות שכונו 'עצירת הבניה' 'חניקת ההתיישבות' 'הספר הלבן' וכיו"צ. 
העתקת קישור