הטעות אצלך ידידי
הוספת תגובה לדף  מחיר מתבקש
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  הטעות אצלך ידידי
תוכן ההודעה: 
למה "הקיבוץ אוסף את כל תלושי המשכורת"?
לא סתם בגלל שהוא "קיבוץ" אלא בגלל שאלו תלושים פיקטיביים לצרכי פנים בלבד, הכסף שכביכול נוכה כמס הכנסה לא הועבר בפועל לרשות המס אלא נבלע בהנהלת החשבונות הכוללת של הקיבוץ שממשיך להתחשבן עם מס הכנסה כ"קיבוץ שיתופי" כלומר לפי ממוצע ההכנסות של כלל החברים.
המצב שונה לגבי עובדי חוץ כי "הפטור ממס במקור" שהיה ניתן בעבר ע"י מעסיקים חיצוניים לחברי קיבוצים בוטל לגבי קיבוצים "מתחדשים" והמס המופיע בתלוש שלהם אכן עבר בפועל למס הכנסה.
העתקת קישור