אין צורך בשום הסדרים חדשים
הוספת תגובה לדף  מחיר מתבקש
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  אין צורך בשום הסדרים חדשים
תוכן ההודעה: 
התקנות המיוחדות הנוגעות למיסוי קיבוצים מתייחסות רק למי שמסווג כקיבוץ שיתופי שהפרשי ההכנסות בין החברים לא עולות כדי 25% בין הנמוכה לגבוהה שבהן. באלו ימשיכו לראות את ההכנסה החייבת הממוצעת לחבר כסך כל 'הוצאות הקיום' שהוציא הקיבוץ למחייתם של חבריו חלקי מספר חברי הקיבוץ.
 
קיבוצים מתחדשים או כאלו בהם הפער 'בתקציב האישי' בין חבר אחד לחבר אחר כלשהו עולים על 25% ימוסה כל חבר בפני עצמו בהתאם להכנסתו האישית לפי אותם חוקים והסדרים הקיימים מזה שנים רבות וחלים על כל תושבי מדינת ישראל האחרים.
העתקת קישור