די לקישקוש, קיבוץ מתחדש אינו קואופרטיב. נקודה
הוספת תגובה לדף  קיבוץ, השלב הבא
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  די לקישקוש, קיבוץ מתחדש אינו קואופרטיב. נקודה
תוכן ההודעה: 
אין דבר כזה "קואופרטיב של משפחות" קואופרטיב הוא סוג של שותפות בין חבריו שהם יחידים. משפחה מעצם הגדרתה כוללת לפחות שני אנשים נפרדים שיכול וצריך שתהיה לכל אחד מהם דעה ועמדה עצמאית משלו בכל עניין שעומד על הפרק.
אז איך תצביע "משפחה" בעניין פלוני כאשר אבא חושב כך בעוד אמא חושבת ההיפך?

די כבר להמציא כל פעם מחדש את הגלגל..
היה פעם סוג של קואופרטיב ייחודי ומעניין בשם "קיבוץ", ועדיין קיימים כמה כאלו, אבל ברוב המקרים הם חדלו מלהיות "קיבוצים" וגם "קואופרטיבים" הם כבר לא שכן התנהלותם נוגדת את עקרונות הקואופרציה. במקרה הטוב שותפות כפויה ע"י העבר שלה בנכסים שונים ומשונים שהחברים לשעבר לא מצליחים להפריט ולחלק  ביניהם, לרבות דירות המגורים בהם השקיעו חלק מהם הון אישי רב.
העתקת קישור