בקשה מפתיעה מהנשיא - גדעון שפירא
הוספת תגובה לדף  כבוד הנשיא: הטל את המשימה על בוגי
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  בקשה מפתיעה מהנשיא - גדעון שפירא
תוכן ההודעה:  עורך דין סנדובסקי מעלה בקשה מפתיעה מהנשיא, על סמך רשותו כביכול למנות ראש ממשלה כהבנתו. זה מפתיע גם, כי הכותב הוא פעיל מפלגת העבודה לדבריו. אבל נראה, כי כל המאמר כאן הוא מופרך מעיקרו. הנשיא כבר הצהיר, שהוא ימנה את המועמד הקרוב ביותר ליכולת להקים ממשלה. קשה להאמין, כי אם נתניהו יהיה המועמד הזה הנשיא יפסח עליו. יעלון איננו אפילו קרוב להיות מועמד מפלגתו, אשר בבחירות הללו אינה קיימת כלל. חבל שהוא הפך את דרכו אולם אלה העובדות. גם משל מתייחס למתודה הזו כבר דורות רבים: "שעת הכושר אין דרכה לתת למישהו ארכה". הבחירות היום נערכות בין אדם אחד המקבל עד היום את רוב הקולות כמתאים ביותר לשמש ראש הממשלה לבין צוות לא ידוע של מועמדים שהיו יכולים להיבחר כמחליפיו. השאלה היחידה, ככל הנראה היא, האם הצוות הפוטנציאלי הבלתי מסומן הזה ישכיל להיבחר? במידה שביבי ימשיך לפגוע בעצמו בעזרת אישתו, אולי יצליחו להחליף אותו בדרכים המקובלות, אולם השאלה הגדולה היא, מדוע אנו תולים את עצמנו במזלות?!
העתקת קישור