הסבר קצר ליזהר
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  הסבר קצר ליזהר
תוכן ההודעה:  ליזהר שלא מבין לשם מה "הקליטה" של חברים "תותבים" או אם לקרוא לילד בשמו - חברים פיקטיביים, הרשה לי להציע לך את ההסבר הבא:
א. שיוך דירות = פירוק הקיבוץ
ב. איך מנצלים את השיוך/פירוק בצורה שתשיא מקסימום רווח כלכלי לחברים הקיימים במועד הפירוק.

הרעיון המקורי שנקבע ב-751 היה שעל המגרשים והדירות העודפים (אחרי השיוך לחברים בתאריך הקובע) שיישארו לרשות הקיבוץ במסגרת תכנית הפרצלציה - ירוויח "הקיבוץ" 30% מערך הקרקע פלוס יגבה את ערך המבנה פלוס ערך הפיתוח (שכבר קיים) זאת הסיבה לעצירת הקליטה בקיבוצים המתפרקים/משייכים.

את ה"עסק" דפקה פסיקת בג"ץ הקרקעות (הקשת המזרחית) שפסל את האפשרות לקיבוץ "להרוויח" ממכירת מגרשים בשטחו.

כדי לעקוף את הפסיקה הזאת, מבלי לוותר כמובן על פירוק "רווחי" של הקיבוץ - הומצאה החלטה 979 שנותנת הנחות מפליגות בתשלום למינהל גם לחברים חדשים. (בניגוד ל-751)

אבל איך מסתדר לקלוט חברים חדשים לקיבוץ ובו בזמן לפרק אותו, וגם "להרוויח מזה?

פשוט מאוד!
קודם כל מבהירים ש"הקליטה" היא רק לחברות פיקטיווית כמובן, "עצמאות כלכלית" קוראים לזה. ומאיין יבוא "הרווח" תשאל?
ובכן בתקנות הקיבוץ "המתחדש" נקבע ששיוך הדירות חייב להיעשות "על חשבון דמי העזיבה המגיעים לחבר" ומאחר שלקיבוצים המתפרקים אין כמובן את הכסף לפצות את החברים על זכותם לדמי עזיבה (המגיעים לחבר גם במקרה של פירוק) הרי שזה ייעשה ע"י התחשבנות פנימית בין החברים, מה שנקרא "תשלומי איזון" בהם החברים החדשים ישלמו לחברים הוותיקים את שווי דמי העזיבה המגיעים להם!

זהו ההגיון שמאחורי "הצמיחה הדמוגרפית הזאת. ולראייה, הנה קטע מתגובתו של ניתאי קרן (רבדים) למאמר "מתחברים ברבדים":
"הבנים אשר התקבלו לחברות מלאה ברבדים, הגיעו לקיבוץ וקיבלו בית, אינם נדרשים לשלם עבור הבית! מועד ההתחשבנות בין הקיבוץ לבנים על ערך הבית יהיה מועד שיוך הדיור ובמסגרת מערכת האיזונים בה ייבחנו זכויות הוותק שלהם אל מול ערך הבית כמו כל שאר החברים." סוף ציטוט.
העתקת קישור