התפכחות זה הדבר
הוספת תגובה לדף  מתנועה למגזר: היש דרך חזרה?
שם הכותב:  מירה נדבך
נושא / כותרת  התפכחות זה הדבר
תוכן ההודעה:  וכל הילדים בעולם לומדים את מוסר ההשכל הזה (של התפכחות) בסיפור הקלאסי בגדי המלך החדשים. אבל הלקח הזה לא משפיע על החברים והם באוטומטיות בלתי נתפסת משלמים ומשלמים על שירותים שלא רואים ולא מרגישים. המנגנון המנופח נמצא לתפארת ישראל בכל קיבוץ (יש מעט קיבוצים שצמצמו והחברים נהנים מתמורה ומתרומה) גם הנכסים מממנים את המנגנון הזה במקום שהחבר יפיק מזה רווח כמו בכל קואופרציה בעולם הנאור. צריך שינוי מיידי וראורגניזציה בהתנהלות המנופחת בחצר הקיבוצית להתאים אותה לצרכים האמיתיים של החבר. וכשזה יצטמצם למקום הראוי כל המנגנונים האחרים כולל התנועה יקבלו את הנפח המתאים.
אך הדבר הכי חשוב לשאול עתה בקול רם בכל דיון על חלופת האגודה - האם בניהם של הוותיקים שהלכו לעולמם אחרי היום הקובע יזכו לקבל (כמו שהובטח וסומן בתהליכי השיוך הפנימיים) את דירת הוריהם או ערך הדירה בכסף (שיוך הוני).
מבחינת המוסר הבסיסי, לפי השכל הישר שלי, לא יהינו/יעיזו בשום קיבוץ שיבחר בחלופה למחוק זכויות/לנשל את החברים שהלכו לעולמם. החברים הוותיקים לפני מותם היו שותפים מלאים להחלטת השיוך ועד רגע פטרתם ידעו שהם משאירים את רכושם לדור הבא. אבל השתיקה וחוסר ההתייחסות לנושא הזה היא די רועמת. לכן יש לדרוש תשובות שקופות ביותר ממנהלי הקהילה בקיבוצים, מעורכי הדין של הקיבוץ, מיו״ר הקהילה ומעורכי דין שיבואו לדבר על החלופה מטעם המובילים בקיבוץ ובתנועה, כי זאת שאלת השאלות, שהכי צריך לתת עליה את הדעת. ואני חוזרת להגיד גם כאן גם בשיוך הקנייני החבר שבוי להחלטות דומות לחלופת האגודה. לא יכול למכור למי שהוא רוצה, רק לחברי קיבוץ חדשים, לא יכול להוריש לאחד מבניו, אלא אם עבר ועדת קבלה לחברות בקיבוץ וכדומה.
ואם האגודה חלילה תתפרק אין לי ספק אחד (משפטי/מוסרי) שהבית יישאר בבעלות מלאה של החבר בשני סוגי השיוך גם בקנייני וגם בחלופה (אם החבר יוכיח שהוא שילם על הקרקע בחכירת משנה על אחת כמה וכמה וגם אם לא במסגרת האגודה האדמה אף היא שייכת לחברים הם שילמו עליה במרוכז!!!! ) כל בית משפט יכריע לטובת החבר אבל לא יהיה צריך ללכת לבית משפט צריך לדאוג מראש שזה יעוגן חוקית בהוראות ההפעלה (אני מניחה/מקווה שקיבוצי הפיילוט יעשו כן שאם האגודה מתפרקת באופן אוטומטי הבית משוייך לחבר בשיוך קנייני מלא - בתוספת ההנחה שניתנה על רכישה מרוכזת.
העתקת קישור