החלומות על קואופרטיבים לא עובדים
הוספת תגובה לדף  מתנועה למגזר: היש דרך חזרה?
שם הכותב:  אלי שלו
מקום מגורים:  גבעת חיים מאוחד
נושא / כותרת  החלומות על קואופרטיבים לא עובדים
תוכן ההודעה:  האבולוציה משאירה בחיים רק את הארגון "הטבעי", הוא שורד מה שלא טבעי לא שורד. למשל אחריות הפרט לפרנסה היא טבעית כי אם הוא לא מתפרנס הוא נכחד ונשארים רק המתפרנסים. למשל טיפול הגזבר או המנהל ברכוש ובכסף לא שלו מביא למעילות ולשוחדים ולכמה קטנים ביד.
לכן רק הבעלים של הכסף או הרכוש ישרדו כי הם מטפלים בנכס של עצמם. לכן האגודות יעלמו כי מישהו מתישהו יעביר כמה קטנים מיד אל יד וכולנו נשאר עם המקל ביד.
מכאן הצורך הנואש לשייך את הרכוש ואת הדירות וכמה שיותר מהר בניגוד לשאיפת המנהלים שיאחזו בקרנות המזבח נגד המגמה של השיוך.
העתקת קישור