לחבר ותיק
הוספת תגובה לדף  מזל'ט, יש תמיכה בשינוי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לחבר ותיק
תוכן ההודעה: 
חבר ותיק שלום -

מצאתי לנכון להביא לידיעתך שפרסמתי את מכתבך מיום 6.12.14 בעלון מעגן-מיכאל , ובצמד לו הערה-הארה קצרה מטעם עצמי .

שבת שלום ,קיפי/מעגן-מיכאל


"ע. מיתמם או שבאמת אינו מבין. הלא כלום מבחינת הקיבוץ הוא הויתור על
מה שמייחד את הקיבוצים מול הרוב הגדול בארץ ובעולם. מה שעושה את
שבריר האחוז שלנו למעט יותר טוב ומעט יותר אנושי מרובו של העולם
שסביבנו. כדי לקיים את הייחוד הזה צריך הרבה אומץ. בשביל להיות
כמו כולם לא צריך דבר משלך. הרוח הנושבת מסביבנו, זו שהעמיקה את
הפערים ומעצימה את העוני בישראל ובעולם, היא שתעשה את העבודה
כולה. ואם לא שמת לב , ע. , אנחנו כבר בדרך לשם. אנחנו בדרך לשם
כי רבים כמוך איבדו את האומץ ללכת נגד הרוח. להיות מקוריים
ועצמאיים במחשבה ובמעשה. להיות מיעוט אנושי, שחרף כל
כישלונותיו וטעויותיו יצר יצירה אנושית מיוחדת וראויה".
(נכתב במדור התגובות של אתר-הקיבוצים ע"י פלוני המכנה ת'עצמו
'חבר ותיק' ; 6.12.2014)
**************************************************
החלטתי לפרסם את הדברים הנ"ל בעלוננו כי הם מהווים , מבחינתי
אנטי-תיזה לדברים שנכתבו/הושמעו אצלנו במרוצת השנתיים
האחרונות ע"י כמה עשרות חברים בעלון , באתר הקיבוץ , בחוגי-דיון
ובישיבות מזכירות (שהפכה למועצה כללית) - דברים שתמציתם :
אבד הכלח על ערכי הקיבוץ הישן , ועתידו טמון באימוצן של נורמות
פעריות ולא-שוויונית המקובלות בעולם החיצון הסובב אותנו .

שבת-שלום , קיפי (אבנר כרמל)


העתקת קישור