ליזהר
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  חבר מזרחי
מקום מגורים:  חברים כמו ניתאי
נושא / כותרת  ליזהר
תוכן ההודעה:  עם חברים כמו ניתאי מרבדים ומחמאותיהם אין צורך באויבים. איזה פטנט נפלא - אגודה קהילתית במסגרתה חיים באושר חברים ותיקים, חברים חדשים, תושבים .על מי מוטלת האחריות לאחזקת הדבר הזה שנקרא קיבוץ?
השיתוף מחייב מוסדות משותפים, אין ברירה, מי אותם מממן?
העתקת קישור