לגדעון - אתה מסלף הגדרת שוויון ערך האדם
הוספת תגובה לדף  מזל'ט, יש תמיכה בשינוי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לגדעון - אתה מסלף הגדרת שוויון ערך האדם
תוכן ההודעה:  גדעון שפירא , שלום -

הטיעון שאין שוויון גם בקיבוץ שיתופי נפוץ מאד גם אצלנו, במעגן-מיכאל, והוא
מתבטא באיזכור חוזר ונשנה של בעיית המקורות-החיצוניים , אשר כוללת גם
גם רכב צמוד שמקבלים עובדי-חוץ ממעסיקיהם . אבל כדאי לשים לב שטיעון
שכזה אינו(!) מושמע מפיהם של מי שחפצים להתמודד עם אי-שוויון "חיצוני"
מסוג זה אלא מתוך כוונה להוכיח שאין שוויון בקיבוץ ולכן "מותר" להרחיב את
היקפו של אי-השוויון בכלל . אבל איך טען לאחרונה מנגד אחד משוחרי דרך
השיתוף והשוויון ? כאשר שני סוסים ברחו מהאורווה , לא צריך לפתוח את
השער למען יברחו גם שאר הסוסים שבתוכה .
טיעון נוסף ששגור בפיהם של שוחרי פירוקה של המסגרת השוויונית-שיתופית
הינו טיעון מן המישור ה"פנימי" : אין שוויון בין המנהל לפועל מבחינת היקף
השעות שמשקיע כ"א מהם בעבודתו , ולכן צריך לתגמל את המנהל ולתקן
בכך את עיוותי אי-השוויון שיוצרת , לדעתם , הדרך שמתיימרת להיות דרך
שוויונית .

אלא ששני טיעונים אלה , ה"חיצוני" וה"פנימי", הינם טיעונים דמגוגיים , כי
לדרך הקיבוצית יש ייחוד(!) שוויוני-שיתופי ומי שמעלים אותם לסדר-היום
הם ,כאמור, בעלי כוונה-מגמה להיפטר מהייחוד השוויוני-שיתופי ומשום
שהוא כאבן-ריחיים על צווארם . שכן , יש להבחין בין שוויון "כישורי" לבין
שוויון "משכורתי", ואתה , גדעון , מעוות ומסלף(!) את האמת כאשר אתה
מכליל תחת ההגדרה 'שוויון ערך האדם' את השוויון ה"כישורי" והשוויון
ה"משכורתי" יחדיו - כי הקיבוץ השוויוני-שיתופי אינו מונע בעד חבר
כזה או אחר מלפתח את כישוריו , מזה , ומונע כן היווצרותם של פערים
כלכליים , מזה .

שבת-שלום , קיפי /מעגן-מיכאל .
העתקת קישור