לא מטומטם רק קצת מבולבל
הוספת תגובה לדף  חברים תותבים - לנקלטים במסגרת "הצמיחה הדמוגרפית" קוראים "חברים חדשים", "חברים בעצמאות כלכלית", או "חברים בחופשה מיוחדת". משכורתם זורמת לכיסיהם
שם הכותב:  ניתאי קרן
מקום מגורים:  רבדים
נושא / כותרת  לא מטומטם רק קצת מבולבל
תוכן ההודעה:  יזהר לא מטומטם. המוח המבריק שזכה בכמה פרסים גדולים בשאלוני טריוויה והיושר האינטלקטואלי מחד ומנגד האמונה השיתופית במתכונת הקיבוצית הקלאסית הצרובה במוח עמוק, יוצרים בלבול ואכן זה מקרין מהכתבה.

הבלבול ותחושת הזיוף והחידלון שמבטא יזהר, מקורם בפער הולך וגדל בין רמת ההצהרות לרמת התוצאות בשטח ועם זה אי אפשר להתווכח.

לגופו של עניין, ברבדים בשונה מבית קמה בחרו החברים לנהל את חייהם ולא "להתנהל" - לא אחרי הסטיכיה ולא אחרי יו"ר חיצוני שמחליט בשבילך על גורלך. החלטה ערכית זו הביאה להחלטות מעניינות ויצירתיות שהעבירו את הקיבוץ ממסלול של שקיעה למסלול של צמיחה (בכל הפרמטרים).

החברים החדשים ברבדים הם חברים לכל דבר ועניין כי הגיעו לחיים של קבע ולא לתקופת תושבות עראית והם שותפים מלאים בעיצוב ההווה והעתיד של חיי הקהילה הצומחת במקום.

ברבדים איננו מייחסים חשיבות "חברית" או "שיתופית" לאקט "הסריקה" של זרימת הכסף הפרטי בהנה"ח. אני תקווה שבקרוב נוכל לשחרר גם את החברים הותיקים מהליך זה.

ברבדים אנחנו מחפשים (ולעיתים מוצאים) משמעות חדשה למילה שותפות ולאפשרות לנווט את הזרם השיתופי למקור חיים ולא למדבר.

יזהר עושה נכון ששואל ואינו מנסה ליפות או לדבר בסיסמאות - זו הדרך הנכונה להתפתחות ולקידמה.
העתקת קישור