אם לא שמת לב, הבסטה כבר סגורה....
הוספת תגובה לדף  מפגן שיתופי
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  אם לא שמת לב, הבסטה כבר סגורה....
תוכן ההודעה:  נכון, גם בקיבוץ המתחדש שעושה דרכו המהוססת לקראת ישוב קהילתי, תקף עדיין התקנון הקיבוצי, אבל ראה זה פלא, בישובים לידנו תקפים חוקי המדינה מחד, ותקנות עירוניות מאידך, אצלנו יש שכבה נוספת, יש חוקי המדינה, תקנות המועצה האזורית, תקנות האגודות השיתופיות, ולמטה כטבעת חנק סופית, תקנון הקיבוץ, בתוך הסבך הזה, שהוא גם סבך משפטי לא פעם מתנהל לו הקיבוצניק המתוסכל...אז אני חוזר ואומר, מרגע שצריך היה את התקנון הנוסף זה שמסביר בצורה משפטית מה מותר ומה אסור לחבר הקיבוץ, הלכה השותפות האמיתית, עובדה
העתקת קישור