תגובה לריאליסט
הוספת תגובה לדף  השינוי מעל לחוק - לא אחת נתקלתי בעיוות עובדות וניצול חוסר התמצאותו של החבר בכול פרטי הפרטים של החוק - תקנון האגודה (הקיבוץ) תקנות הרשם – רק
שם הכותב:  לרום
מקום מגורים:  מציאות
נושא / כותרת  תגובה לריאליסט
תוכן ההודעה:  כבר מזמן לא נתקלתי בתגובה מלאה עיוותים וחצאי אמיתות המוצגות כאמת כמו בתגובה זו:

-) לחבר הקיבוץ השיתופי זכות לקבל אותו תקציב כפי שמקבלים חבריו לקיבוץ.
האם זכותו של החבר לקבל מה שקרוי רשת בטחון בישוב ה'מתחדש' מובטחת יותר?
לפי מה? אם קבלת התקציב לא מובטחת בשיתופי אין סיבה לומר שקבלת הרשת תהיה בטוחה יותר במתחדש: הרשת נכפית על ידי גורם חיצוני (התקנות) ותלויה באישורם של בעלי התפקידים בישוב הספציפי.כבר שמענו על מקרים בהם היא נמנעת כענישה על תקופה מסוימת של אי עבודה.. אגב, גובהה הוא רק זה של שכר מינימום, זה הכל.

-) שיפור כלכלי מסוים במתחדש נובע מסגירת המוסדות השיתופיים, דבר המשפר מיידית את תזרים המזומנים וניתן להציגו כהצלחה של השינוי.האם ירצו בעלי הבית החדשים לסכן זאת לטובת רשת בטחון גבוהה לחבריהם שבשוליים יותר מאשר הנאמר בתקנות,מה גם שהיא ממומנת מכיסיהם ?

-) התלות המפוקפקת בבעלי תפקידים גדולה הרבה יותר במתחדש, שם נוצרת אוליגרכיה ('בעלי זכויות היתר' על פי מחקרו של פווין וראה דברי פרו' מיכל פלגי לא רחוק מכאן על ה'אליטות' החדשות בקיבוץ הפוגעות ביכולת הניהול העצמי) הדואגת לעצמה (יש מתחדשים שבהם זה עדיין לא קרה אבל זה בדרך כי זה טבע הדברים אצל קבוצה שיש לה מעמד לשמור עליו).
ברוב המקרים חבר מהשורה אף אינו יכול לדעת מה גובה שכרו של בעל תפקיד (בניגוד! לקביעה ברורה של הרשם ולקביעת בית המשפט המחוזי בנצרת) בתואנה של צנעת הפרט! זוהי השקיפות האמיתית אצל המתחדשים, היא קיימת רק כל זמן שזה נוח ולא פוגע באינטרסים שלהם. בשיתופי ישנם קדנציות, בעלי תפקידים בקהילה מוחלפים מטבע הדברים, לא בטוח שזה יתקיים במתחדש, שם יש להם יותר מדי מה להפסיד.

-) אינני חבר במתחדש ולמרות זאת חדש לי לגמרי שרוב הצעות השינוי בתחום זה לא עברו רק כי לא היה רוב מספיק. זו עוד 'אמת' מפוקפקת מבית מדרשו של המגיב. נכון שהיו גם כאלה.. אז מה ? בחברה בע"מ מספיקים 25% מתנגדים כדי להוריד הצעה מסדר היום כי היא חורגת מבסיס ההסכמה! הקיבוץ הוא אירגון וולונטרי, לא חייבים לחיות בו !

-) תקציב הקהילה הולך ומצטמצם במתחדשים עקב רצונם להוציא פחות על מה שמשותף ולאו דווקא אצל השיתופיים,שם המוסדות המשותפים הם בעלי ערך! כמו השיתופיות עצמה,אגב!

-) חברים בגיל העבודה בשיתופי כמו זה שאני חי בו כן חוסכים לעתיד, הם רק עושים זאת במשותף. יתרה מזו, קיום מוסדות שיתופיים כבית סיעודי בתוך הקיבוץ ואחזקתו המשותפת גם הם צורה של דאגה לעתיד.

-) חברי הקיבוץ השיתופי אינם צריכים אפשרות לבנות את ביתם מהסיבה הפשוטה שכשותפים זכותם לקבל דירה מאלו הנמצאות בבעלות הקיבוץ.

-)את התקנון באמת צריך לעדכן,זה נכון!

-) במה מגובה המשך קיום הישוב הדיפרנציאלי והתלויים ברשת הביטחון שהוא אמור לספק ? בקיום התקנות שכפה הרשם על מי שרצה להמשיך להינות מהסיווג קיבוץ מטעמים של נוחות, זכויות עבר כמו בקרקע, ומיסוי יותר נוח?
על זה צריך הפנסיונר לסמוך בערוב ימיו?

-)רוב הדיפרנציאליים באתר זה מספיק הגונים להודות שסופו של ישוב מדגם כמו זה הוא קהילתי או אף פירוק גמור.
העתקת קישור