תגובה לזמי (48)
הוספת תגובה לדף  השינוי מעל לחוק - לא אחת נתקלתי בעיוות עובדות וניצול חוסר התמצאותו של החבר בכול פרטי הפרטים של החוק - תקנון האגודה (הקיבוץ) תקנות הרשם – רק
שם הכותב:  ריאליסט
מקום מגורים:  המציאות
נושא / כותרת  תגובה לזמי (48)
תוכן ההודעה:  בואו נעשה את התרגיל שעשה זמי רק בכיוון השני - כלומר נבדוק לפי הפרמטרים של זמי מה היא החלטה מוצלחת לדחות הפרטה ולהישאר שיתופי:
1.ההחלטה התקבלה בשקיפות ובפתיחות, כולל הצגת מלאה של ההכנסות מרכוש, ירושות ונכסים פרטיים, כאשר לכולם ניתנה האפשרות להציע הצעות בנושא זה.
2.ההחלטה להישאר שיתופיים התקבלה ברוב גדול מאוד, ולא כפי שבדרך כלל קורה במקרים אלה, ע"י מיעוט של כשליש שהיה מספיק גדול כדי למנוע רוב מיוחס לשינוי.
3.ההחלטה לא מקפחת מגזרים כמו פנסיונרים התלויים בחסדי תקציב הקהילה ההולך ומצטמצם, חברים בגיל העבודה שאינם חוסכים לעתיד וצעירים שלא תהיה להם אפשרות לבנות את ביתם.
4.ההצעה לא ממשיכה את המצב בו חבר הקיבוץ השיתופי הוא חסר כל זכויות אישיות, מלבד הזכות הבלתי מובטחת לקבל תקציב שוויוני, וה"זכות" המפוקפקת להיות תלוי ברצונם של ממלאי התפקידים בכל מרכיבי חייו.
5.יש משמעות כלשהיא לוותק מלבד הזכות לדמי עזיבה.
6.אם נערכה בדיקה יסודית ועדכון של התקנון, שחלקים רבים בו לא מיושמים, כמו חברות בהסתדרות כתנאי לחברות בקיבוץ, והתחלקות ברכוש הפרטי. בהרבה מקרים מדובר בתקנון שחלקיו המהותיים לא עודכנו עשרות שנים.
7.אם השיתופיות מגובה ב...בעצם במה באמת מגובה המשך השיתופיות?!
8.אם יצרו מנגנון להשוואת תנאי הדיור מלבד מאבק אינטרסים בין קבוצות על שיפוצים ובנייה מתוך תקציב בלתי אפשרי.
9.אם מקורות הפנסיה ותקציבי החברים מגובים במקורות שאינם הגדלת החוב ושחיקת ההון.
10.אם נבדקה באופן אמיתי המשמעות של המשך המודל השיתופי מבחינת הרצונות של הציבור הנושא בעול הכלכלי ושל הדור הצעיר.
11.אם יש הבטחת עתיד של בעלי הצרכים המיוחדים או רק תשלום של תקציב שוטף
12.אם הובהרה לחברים המשמעות לגבי עתיד הקיבוץ אם ההנהגה הכלכלית שלו ובני הקיבוץ יגיעו למסקנה שאין שום סיכוי להשתנות הקיבוץ.
13.אם ניסיון העבר וניתוח אמיתי של העתיד מראים היתכנות כלכלית שהמודל השיתופי יוציא את הקיבוץ מהבוץ.

זמי, עם יד על הלב, כמה קיבוצים מאלה שבהם נדחתה הצעת השינוי עברו את הקריטריונים שהצעת?

העתקת קישור