השינוי בגבולות - שאלות ליזהר ולכולם
הוספת תגובה לדף  השינוי מעל לחוק - לא אחת נתקלתי בעיוות עובדות וניצול חוסר התמצאותו של החבר בכול פרטי הפרטים של החוק - תקנון האגודה (הקיבוץ) תקנות הרשם – רק
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  השינוי בגבולות - שאלות ליזהר ולכולם
תוכן ההודעה:  אני מודד שינוי כמוצלח אם מתקיימים בו התנאים הבאים:
1. נעשה בשקיפות ופתיחות, כשלכולם ניתנה הזכות להביע עמדה, להציע הצעות ותיקונים וכי החברים הצביעו על כל ההצעות שהוגשו לפני החברים.
2. השינוי התקבל ברוב גדול (בלי להגדיר כרגע, גם השופט ברק לא הגדיר מהו "רוב גדול מאוד")
3. לא מקפח אוכלוסיות, מגזרים ובודדים
4. לא פוגע בזכויות שהיו בעבר לחבר (אין פגיעה ושלילת זכויות רטרואקטיבית)
5. אם נעשתה חלוקה כל שהיא ע"פ וותק, יש אפשרות להמשיך לצבור וותק (חשוב בעיקר לצעירים).
6. אם ההבטחות מעוגנות בתקנון חדש המאושר ע"י רשם האגודות השיתופיות
7. אם ההבטחות מגובות בכסף אמיתי ולא בהבטחות הנתונות לתנודות השוק או בחסדי הצבעה חוזרת בקלפי
8. אם יצרו מנגנון להשוואת תנאי דיור, חינוך וכ"ו.
9. אם מקורות "רשת הבטחון" והפנסיה המובטחת לא תלויות בנדיבות לבם של אלו המשתכרים הרבה שבשלב ראשוני מסכימים לתחלק (מס פרוגרסיבי) אבל בהמשך ילחצו להפחתת התשלומים
10. אם בפני הקיבוץ הוצגו אלטרנטיבות אחרות
11. אם הוקמה קרן (מילואים?) שתדאג לצרכים של "בעלי צרכים מיוחדים" - שלא יהיו תלויים ב"נדבות" ובטוב ליבם של החברים.
12. אם לחברים הוסבר מראש כי יש סיכוי סביר כי "הקיבוץ המתחדש" שלהם יהפוך ליישוב קהילתי בהמשך הדרך
13. אם נעשתה בדיקת היתכנות כלכלית אמיתית, כולל ניתוח מגזרים עסקיים, ענפים, מפעלים, נעשה סקר סיכונים והוכנה תחזית כלכלית כולל תזרים עתידי.

במקרים בהם התנאים לעיל מתקיימים, נראה לי תהליך הגון.

מה המצב בגבולות?
בקיבוצים אחרים? מי יכול להוסיף על התהליך בקיבוצו?
העתקת קישור