לעב"צ - קריאה חוזרת : הצנע לכת
הוספת תגובה לדף  אין 'קיבוץ מופרט'!
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעב"צ - קריאה חוזרת : הצנע לכת
תוכן ההודעה: 
עוזי שלום -

אמנם איני קורא עוד את מכתביך , אבל אני קורא כן : א. את כותרות מכתביך
המתפרסמות מחוץ למכתב עצמו ב. את התגובות למכתביך,כמו אלו של יבל
ושל עמיקם , למשל .
בעצם הימנעי מלקרוא את תכני מכתביך הנני מבטא את המשך הסתייגותי
הגדולה והמתמשכת מכל התכונות השליליות שבך (אני מודה שיש בך גם
תכונות חיוביות ושמתבטאות ,למשל , בעצם זימונך להיות מרצה מקצועי
ב'רופין') - תכונות שליליות שעצם השתלטותך על כמחצית מנפחו של
אתר התגובות שלנו רומזת , ובגדול , על טיבן ומהותן : החשבת עצמך
ו"חכמתך" יותר מדי ; חוסר צניעות ; אי-התחשבות בזולת (כי ככל שהנך
"מפציץ" את המדור במכתביך מתקצר משך שהותם של המכתבים כולם
על מסך האתר) ; ועוד .
ולא בלי קשר הנני מוסיף שמי שממהר להביע את תגובותיו במהירות-
הבזק תגובותיו אינן (!)יכולות להיות מעמיקות-חשב , וזה מתבטא ,למשל,
באופן שבוא אתה מביע את דעותיך בנוגע לפתרונו של הסכסוך הישראלי-
פלשתינאי .
ולסיומו של מכתבי אוסיף ואומר רק זאת : אשוב לקרוא את מכתביך
משאווכח שירדת מכתיבת שלושה/ארבעה/חמישה מכתבים מדי יום
לכמות שכזו בשבוע (!)אחד - כי אז נדע כולנו שעב"צ הפך מאיש
חסר-מעצורים לאיש שקול וצנוע .

יום טוב , קיפי /מעגן-מיכאל

העתקת קישור