לעמיקם - הוסף לאזן את התמונה
הוספת תגובה לדף  אין 'קיבוץ מופרט'!
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעמיקם - הוסף לאזן את התמונה
תוכן ההודעה:  עמיקם אוסם , שלום -

עד עתה קיבלו גולשי אתר-הקיבוצים רושם מוטעה מאד לגבי אופיו של 'הקיבוץ
המתחדש' ומשום שהם קיבלו, ועודם ,יותר מדי "עוזי" - הן בכמות המכתבים
המתפרסמים מטעמו ; הן בעוצמת הבטחון-העצמי המופרז של מי שמחשיב את
שוויה של "חכמתו" הרבה מעבר לשוויה האמיתי ; הן בחד-צדדיות של הצגת
דבריו , דהיינו שב'קיבוץ המתחדש', אליבא דעוזי, הכל שבעי-רצון מהמעבר
להתנהלות לא-שיתופית .
ומאידך קיבלנו , ועודנו , מעט מאד מידע מן הסוג שנמסר לאחרונה מטעמו
אותו חבר ממרחביה , שאת שמו שכחתי , אודות חברי קיבוץ התרים אחר
פירות וירקות שנזרקו ע"י סוחרי השוק .
והנה באת אתה , עמיקם , והוספת שלא כל חברי הקיבוצים המתחדשים
שמחים על התחסלותו של חדד-האוכל המשותף , ולפניך אמר לנו יזהר
בן נחום שזה בכלל לא נכון שבקיבוצים המתחדשים נסגרו הועדות כולן .

אז אולי תוסיף ותספר לנו,עמיקם,דברים נוספים אודות ה'קיבוץ המתחדש
שאינו קיבוצו של עוזי', ומהו ההבדל בין 'קיבוץ מתחדש' ל'ישוב קהילתי'?

קיפי /מעגן-מיכאל

העתקת קישור