קיבוץ מתחדש = ישוב קהילתי
הוספת תגובה לדף  אין 'קיבוץ מופרט'!
שם הכותב:  יובל
נושא / כותרת  קיבוץ מתחדש = ישוב קהילתי
תוכן ההודעה:  "קיבוץ ש"הופרט", קרי: שהעביר לבעלות חבריו נכסים, מפעלים, קרקעות, מבני ציבור כגון - מועדון, בריכה, חדר אוכל וכדומה - הוא אינו קיבוץ גם על פי דין" נכון מאוד! בדיוק לשם כך שינו את הדין והמציאו את דיני "הקיבוץ המתחדש" ועכשיו קיבוץ שהופרט ע"י שיוך נכסיו (הניתנים לשיוך כזה) לחברים אכן אינו עוד "קיבוץ" כי אם "קיבוץ מתחדש".
אני מבין מהמאמר המבולבל הזה שעמיקם אוסם נהנה מאוד מהמרכיב "הדיפרנציאלי" של השינוי וחושש מאד לאבד אותו אם שיוך הנכסים יביא לפירוק הפיקציה "המתחדשת" הזאת כפי שחוששים ראשי 'התנועה' הפועלים ככל יכלתם כדי למנוע את השיוך.
העתקת קישור