חוק לשון הרע.... אין בעיה לדוברי אמת ולישרי דרך
הוספת תגובה לדף  השינוי מעל לחוק - לא אחת נתקלתי בעיוות עובדות וניצול חוסר התמצאותו של החבר בכול פרטי הפרטים של החוק - תקנון האגודה (הקיבוץ) תקנות הרשם – רק
שם הכותב:  זמי בן-חורין
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  חוק לשון הרע.... אין בעיה לדוברי אמת ולישרי דרך
תוכן ההודעה:  . לשון הרע מהי (תיקון: תשנז)
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.
בסעיף זה, אדם - יחיד או תאגיד.
2. פרסום מהו
(א) פרסום, לענין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
(ב) רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות -
(1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;
(2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות, להגיע לאדם זולת הנפגע.
.
.
.
כל מי שנוהג בתום לב, ביושר, בהגינות, באמת, אין לו בעיה עם לשון הרע,
כל האחרים, לפני כותבים, כדאי לעבור על החוק. גם כאן בפורום, גם בחיים בכלל.

העתקת קישור