ליעקב, 'הרוב' של היום - לא לגיטימי!
הוספת תגובה לדף  אחריות זאת לא המצאה של המפריטים
שם הכותב:  יובל אבני
נושא / כותרת  ליעקב, 'הרוב' של היום - לא לגיטימי!
תוכן ההודעה:  בוא נקרא לילד בשמו, מה שאתה ו'התנועה' שלך מציעים זה את ביטול "החלטות השיוך" שהתקבלו ברוב גדול בכ-150 קיבוצים במהלך העשור הקודם כחלק בלתי נפרד מתכניות "השינוי".
החלטת השיוך קיבעה "תאריך קובע" שקיבע את זכותם לשיוך דירה של כל מי שהיה במועד זה חבר בקיבוץ כאשר הזכות הזו עוברת ליורשיו במקרה שנפטר.
ב-10 עד-15 השנים שחלפו מאז הלכו לצערינו לעולמם עשרות עד מאות של חברים בכל קיבוץ כזה, לבוא ולומר ש'הרוב' של היום יכול לבטל את החלטת השיוך כאשר ליורשי הנפטרים לא ניתנת זכות הצבעה זה בלתי הוגן בלתי מוסרי וספק אם בכלל חוקי.

דע לך שכבר עכשיו מתארגנת קבוצת יורשים ובמקרה וקיבוץ כלשהו ירצה לבטל את השיוך היא תפעל לתבוע "דמי עזיבה" מלאים עבור כל מי שנפטרו מאז "התאריך הקובע" בטענה שאלמלא נכלל שיוך הדירות בתכנית "השינוי" הם היו עוזבים את הקיבוץ לפני שנפטרו.

רצוי מאוד ש'התנועה', וגם אתה, תפנימו כבר שהחלטות השינוי והשיוך הן בלתי הפיכות ושלא יעזרו כל ההתחכמויות והדחיות ו'המאבקים' שיוך הדירות יתבצע במהלך השנים הקרובות, גם על אפכם ועל חמתכם, בי זוהי החלטתם של חברי הקיבוצים.
העתקת קישור