ליזהר - עוזי זה לא הכל
הוספת תגובה לדף  אחריות זאת לא המצאה של המפריטים
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  ליזהר - עוזי זה לא הכל
תוכן ההודעה:  ליזהר בן-נחום , שלום -

לפחות שלוש פעמים הבעתי התרשמותי במדור מכתבים זה שלנו שעוזי בן-צבי
מייצג גישה קיצונית ביותר של חברי הקיבוצים המכונים 'מתחדשים' , ושלא כולם
רואים בכל מלה בעלת סממן שיתופי-שוויוני כאילו היא בד אדום עבור השור .
וכשעוזי כותב חמישה(!) מתוך עשרת המכתבים המתפרסמים ברגע זה ע"ג
מסך המכתבים של האתר , וגם קיבל לאחרונה מדור קבוע ב'זמן הירוק' ושבו
מציג הוא את גישתו הקיצונית הזו - עשוי-עלול להתקבל רושם מוטעה (!)
שהוא מייצג את החלק הארי של חברי הקיבוצים המתחדשים .
על כן טוב שבאת אתה , יזהר , ואיזנת במעט את התמונה המעוותת הזו .

כל טוב , קיפי /מעגן-מיכאל
העתקת קישור