חילו, אתה צודק, אבל מה רוצים מאתנו...
הוספת תגובה לדף  אחריות זאת לא המצאה של המפריטים
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  חילו, אתה צודק, אבל מה רוצים מאתנו...
תוכן ההודעה:  אני שמח שאתה מסכים שדרכים רבות לשינוי, לדעתי לפחות 210 כאלה, כמו כן יש מספר דומה של דרכים לשיוך, משלילה מוחלטת ועד שיוך מוחלט.
יש לי רק ויכוח אחד עמך חילו ידידי, אני טוען בתוקף, ותזכיר לי את זה כשנשב בבית הסיעודי עוד 20 שנה, עם ההליכון והפיליפינית, כאשר ננתח את מה שהיה פעם התנועה הקיבוצית, שהקיבוצים, כולם, יהפכו לישובים קהילתיים, עם סממנים מיוחדים אבל ללא ספק כולנו הולכים לשם.
אגב כול הטריקים והפטנטים שהוציאו עליהם יםבכסף בתק"צ, יסתברו כביזבוז משאבים, לשמחתי אנחנו כבר אחרי השיוך, ואם זה הצליח כאן, זה יכול להצליח בכול הפריפרייה וגם אצלכם.
העתקת קישור