בוודאי שאני צודק
הוספת תגובה לדף  קצרים על הקיבוץ (6)
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  בוודאי שאני צודק
תוכן ההודעה:  עוזי היקר, "אגודה שיתופית בע"מ" זו צורת ארגון הדומה במהותה ל"חברה בע"מ", ישות משפטית נפרדת מחבריה/בעלי מניותיה כך שבמקרה המצער של פשיטת רגל פירוש התוספת "בעירבון מוגבל" היא אכן שהחברים/בעלי המניות אינם אחראים אישית לחובות האגודה ותביעות הנושים יאלצו להסתפק רק בנכסים השייכים לאגודה/חברה בע"מ. כל זה אינו סותר את היות האגודה/חברה שייכת לחבריה/בעלי המניות.

ענייני מיסוי זה תחום סבוך מדי בשביל טוקבק אבל בגדול כל העברת כסף או שווה כסף מגוף משפטי אחד לגוף משפטי אחר הוא אכן "אירוע מס" החייב במס. כמו לדוגמה "מס הכנסה" על השכר שמשלמת חברה למי מבעלי המניות שלה אם הוא גם עובד שלה, "מס רווחי הון" על דיבידנדים שהיא מחלקת וכו'

מקרה "הקיבוץ" הוא מיוחד במינו ומוקדשים בפקודת מס הכנסה סעיפים המיוחדים רק לו כמו למשל ההכרה בכך שהקיבוץ אינו משלם משכורות לחבריו (אין יחסי עובד-מעביד) אלא "מספק את צרכיהם" וכך פטורים למעשה חברי הקיבוצים מחבות אישית במס הכנסה וההתחשבנות בעניינם נעשית במסגרת מיסוי הקיבוץ.. דבר נדיר שאין לו אח ורע בעולם כולו ולכן עשוי לבלבל רבים וטובים, כמוך.

העתקת קישור