מאין יבוא עזרי?
הוספת תגובה לדף  קצרים על הקיבוץ (6)
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  מאין יבוא עזרי?
תוכן ההודעה:  אם חשבנו ששקשוקה מקשקש דברים לא לגמרי מציאותיים, אז הנה בא העב"ץ ושובר שיאים חדשים בקשקושים שרק אלוהים יודע מאין שאב אותם..
א. הקיבוץ אינו חבריו. הקיבוץ הוא ישות משפטית נפרדת מסוג אגודה שיתופית ואילו חבריו, כל אחד מהם לעצמו, הוא ישות משפטית מסוג בן אדם פרטי.
ב. אין שום תקנות או חוק או "יום קובע" המבטיחים לחברי הקיבוצים רכוש או שווה רכוש כלשהו.
ד. גם החלטתו החגיגית של "קיבוץ" בדבר שיוך חלק מנכסיו לחברים אינה מבטיחה להם דבר לפני אותו רגע נכסף אך חמקמק בו הבעלות באותם נכסים אכן מועברת בפועל ובצורה חוקית ורשמית מהישות הקרויה "קיבוץ" אל הישויות הנפרדות ממנו שהן "חברי הקיבוץ"
ה. כל עוד זה לא קרה, חששותיו של שקשוקה מוצדקים בהחלט, חלקם לפחות.
העתקת קישור