לאלישע - עיסוק בלתי נחוץ
הוספת תגובה לדף  הציונות הדתית ואנחנו (ב)
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לאלישע - עיסוק בלתי נחוץ
תוכן ההודעה:  אלישע שלום -

משהבחנתי שאתה מקדיש לא רק מאמר אחד אלא אפילו שניים לנושא הציונות
הדתית , וזאת לאחר שגם נפגשת עם אנשים מקרבה , לא יכולתי שלא להיזכר
במגעים שקיים בשעתו יואל עם רבנים מיו"ש ושנתפרסמו בעקבות פינצ'ור
הטנדר שלו ביצהר .
המשותף (בעיני שלי) למגעיך אלה שלך ושל יואל עם מתיישבים דתיים מיו"ש
הוא בסימן השאלה הגדול ביחס למידת נחיצותם (!) לתנועה הקיבוצית שלנו
ולהתמודדות עם בעיותיה שלה-שלנו . ואם ייאמר לי שזה יכול להיאמר גם
ביחס לכל עיסוקיו החיצוניים האחרים של יואל (שנמשכים גם כעת ) , אשיב
שכבר טענתי אינספור פעמים בעבר , ועודני , שגם הם אינם נחוצים לתנועה
הקיבוצית שלנו .

יום טוב , קיפי / מעגן-מיכאל
העתקת קישור