שותפות כדאית רק בתנאים מוגדרים
הוספת תגובה לדף  קצרים על הקיבוץ (3): שבריריותו של הלך הרוח המשתף
שם הכותב:  אלי שלו
מקום מגורים:  גבעת חיים מאוחד
נושא / כותרת  שותפות כדאית רק בתנאים מוגדרים
תוכן ההודעה:  את רואה חזות הכל בעמידה בהחלטות או בשמירה על תקנונים
אבל האמת שעבור שותפות בר קיימה צריכים להתקיים תנאי יסוד ברורים כל הצדדים חייבים להנות מפירות השותפות, כי אם מי מהצדדים מרגיש "פראיר", הוא יפעל בכל כוחו להכניס מקלות בגלגלים של השותפות. תנאי נוסף שחייב להתקיים שהפירות המשותפים יהיו יותר גדולים מסך כל הפירות של המרכיבים הבודדים שאם לא כן בשביל מה לקיים שותפות? מה שאני מתכוון שלא כדאי לקיים שותפות בשביל "שותפות" זאת לא מטרה בפני עצמה. וברור שבמרבית הקיבוצים שני התנאים הללו לא התקיימו ולכן חלה הפרטה. נראה לי שבקיבוצים השיתופיים יופעלו לחצים ובעתיד הם יצטרכו גם כן לשקול הפרטה.
העתקת קישור