למאיה - על מלים ופרקטיקה
הוספת תגובה לדף  קצרים על הקיבוץ (3): שבריריותו של הלך הרוח המשתף
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  למאיה - על מלים ופרקטיקה
תוכן ההודעה: 
מאיה / רכזת המטה-השיתופי , שלום -

קראתי את כל שלוש הרשימות שנכתבו על-ידך לאחרונה תחת הכותרת 'קצרים
על הקיבוץ' , ואני מתרשם עפ"יהן שאת , מאיה , מנסה לגעת בשורשי הבעיות
העומדות כיום על סדר יומם של הקיבוצים השיתופיים - ובהיזכר בביטוי
'טיפול שורש' נוטה אנכי לחשוב ולהאמין שכמו רופא החודר אל שורשיה של
השן עשויה גם גישתך שלך להמציא את הרפואה המתאימה וההולמת לבעיותיו
של הקיבוץ השיתופי .
אבל בהנחה שבהיותך רכזת המט"ש עליך להיות גם אשת מעשים ולא רק אשת
מלים , ברצוני לחזור ולשתף אותך כאן בדבר-מה פרקטי שטורד את מחשבותי
ושכבר הועלה על-ידי במדור זה לפני כעשרה ימים : כתבתי אז אודות הסתירה
(!) הדי-בולטת שבין תוצאות ההצבעה שנערכה במעגן-מיכאל לפני כחודש ימים
לבין המשך ייצוגו של הקיבוץ ע"י מזכירי-הקיבוץ בכנסי המט"ש - ובאופן
קונקרטי : בכנס מזכירי הקיבוצים השיתופיים שאמור להתקיים ב-15.5.14
בשדות-ם - שעה ששני מזכירי מעגן-מיכאל התייצבו בצד הלא-שיתופי של
ההצבעה הנ"ל .
כי מה שקורה אצלנו כיום זה שמעגן-מיכאל ממשיך להיות מונהג ע"י הממסד,
על מזכיריו ומקורביו ,והמחנה הזה , אשר הציע דרך שאינה שוויונית-שיתופית,
ממשיך להיות מיוצג בכנסיו של גוף המכנה ת'עצמו 'מטה שיתופי' . אז נכון
שאיש לא אוסר על אנשי המחנה אשר התנגד להצעותיהם הלא-שיתופיות של
הממסד , מקורביו ומזכיריו להתארגן ליזמה ולפעילות עצמאית (מה לעשות ,
בקיבוץ אין מפלגות ומאליו גם לא אווירה של חתירה נגד הממסד והמוסדות)
- אבל נכון גם שאכן קיימת סתירה חריפה כאשר מזכירים בעלי גישה לא-
שיתופית משתתפים בכנס של גוף המכנה ת'עצמו 'שיתופי' .

חג שמח , קיפי /מעגן-מיכאל

נ.ב - היות ומזכירי מעגן-מיכאל אינם מדווחים לציבור,ולאורך שנים(!) , על
השתתפותם בכנסי המט"ש , אני אפילו לא יודע מה מידת השתתפותם בהם .
עכ"פ מה שאפשר לומר בודאות זה שמידת התעניינתם של חברי מעגן-מיכאל
בפעילות המט"ש שואפת לאפס .
העתקת קישור