ח"כ אורית נוקד נגד ביטול ועדות ההפלות ?
הוספת תגובה לדף  הזמנה: יום עיון שיתקיים בבית התנועה הקיבוצית: נשים בעולם העבודה הקיבוצי - יום ד' 19/7
שם הכותב:  בעד זכויות האזרחית
נושא / כותרת  ח"כ אורית נוקד נגד ביטול ועדות ההפלות ?
תוכן ההודעה:  הצעת חוק של ח"כ זהבה גלאון לביטול ועדת ההריונות נפלה בקריאה הטרומית 27/06/2006
באולם המליאה ישבה ח"כ אורית נוקד ('עבודה') ולא השתתפה בהצבעה. לדבריה, אילו הצביעה, היתה מצביעה נגד ההצעה, כמצוות המשמעת הקואליציונית, וכדי לא להצביע נגד, העדיפה שלא להצביע כלל. חברת הכנסת שלי יחימוביץ ('עבודה') עזבה את האולם כדי לא להמצא בו בעת ההצבעה, וחברת הכנסת נדיה חילו ('עבודה') נמנעה.

תקציר כתבה מאתר הארץ
הקואליציה סיכלה אתמול (רביעי) את אישורה של הצעת חוק פרטית שנועדה לבטל את קיומן של וועדות להפסקת הריון, כך שכל אשה הרוצה בכך, תוכל להפסיק את הריונה. הצעת החוק שיזמה ח"כ זהבה גלאון (מרצ) נדחתה ברוב של 39 חברי כנסת - רובם מהסיעות החרדיות והדתיות - מול תשעה. חברי סיעת העבודה עזבו, לא השתתפו בהצבעה או נמנעו.
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק של ח"כ זהבה גלאון (מר"צ):
חוק ההפלות במתכונתו הנוכחית מנוגד לרוח חירויות הפרט. על כן מוצע לבטל את ועדת ההריונות, ולהכיר ברצונה של אישה להפלה כזכות יסוד המוקנית לה באופן טבעי.
ע פי החוק הישראלי כיום, אישה הרה אינה יכולה להחליט באופן עצמאי ואוטונומי על הריון שאינו רצוי לה, בשום שלב משלבי ההיריון.
הסמכות להפסקת הריון מצויה בידי ועדה מקצועית, וזו מוגבלת על פי חוק לאפשר הפלה מסיבות רפואיות, גילה הצעיר או המבוגר של האישה, העובדה שההיריון נובע מיחסים אסורים בחוק או מכיוון וההיריון אינו מנישואין. משמעות הדבר היא שעצם רצונה של האישה לסיים היריון אינו בגדר סיבה מספקת לאישורה של הועדה.
בפועל - העובדה שהחוק לא נאכף כראוי, אבל נמשך קיומה של הועדה - יוצרים פערים בין בעלות האמצעים הפונות למרפאות פרטיות, לבין חסרות האמצעים, אשר מגיעות לוועדה.
חוק ההפלות במתכונתו הנוכחית מנוגד לרוח חירויות הפרט. על כן מוצע לבטל את ועדת ההריונות, ולהכיר ברצונה של אישה להפלה כזכות יסוד המוקנית לה באופן טבעי.
העתקת קישור