דברי חכמים בחכמה והיגיון מנומקים
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  דברי חכמים בחכמה והיגיון מנומקים
תוכן ההודעה:  כדי להתייחס נכון יש לבחון עובדות יסוד, גם מי עשה מה, מי זכאי, מי נגד מי וכולי.
- הייתי ועודי חקלאי ובקיבוץ המשונה "יש לי" חווה שאני משקיע בפיתוחה ומעילה בעבודה עצמית - לדידי בהחלט סביר שמימוש המעין בעלות/ברות-רשות מותנה בשימושי בשטח לייעודו המקורי.
א. ראשית, שיוך הדיור בקיבוצים המשונים הוא אכן ל49+49 (מתחילת החכירה/יתרת השנים), לגבי ההמשך כלל אין ברור כי רמ"י הודיעה שלתקופה שלישית לא תחכיר את הקרקע (להערכתי זו תוצאת חמימות מוחין שספק אם תחזיק מים). מכל מקום מועברת זכות חכירה מהקיבוץ לפרט (ליתרת השנים עד פקיעת מועד גמר החכירה. ואחרי כן ??). כולו מדובר בהעברת זכות חכירה מהקיבוץ לפרט, ועל זה מסתכסכים ומסכסכים בתוך החברה הקיבוצית-לשעבר ועם המוסדות המיישבים, כאילו אין מחר. בנוסף משלמים לכנופיות עורכי הדין וחוצנים הדוחפים את השום דבר הזה שכנראה יהיו הם המרוויחים היחידים מהספור הזה, לממוצע החברים/נגרם נזק .
ב. קיבוץ הוא צורת חיים ייחודית וכל עוד הוא מתנהל כקיבוץ הקרקע שנועדה לבנייה יכולה לשמש לשם כך ללא עלות נוספת - חבר קיבוץ יכול לחיות ולקיים את מטרותיו כהגדרתן בבסיס חוזה החיים שלו. אחרי הכל כסף המשמש לבניית בית ע"י הבן הניקלט היה יכול להיות שייך לקיבוץ לשימוש לבניית בתים לצעירים ועוד היה נחסך הכסף המושקע לתהליך השיוך ומה שמסביב, גם הרישום ברמ"י עולה ממון רב - אז איה הרווח הענייני והממוצע ??
ג. שינוי הקיבוץ נעשה במידה רבה כהתרסה נגד אותו דור מייסדים בשמו טוענים ליתר זכויות בקרקע. לא זאת ועוד אלה שבשינוי ברוב המקרים מייצרים מצב שהחבר/בעלים הגימלאי המועדף, הופך לשכיר/פנסיונר הנופל אל יחס מחוסר ומדוד למחייתו ל40% מהשכר הממוצע במשק הישראלי. אז מה סיפור גילגול עיניים כלפי מעלה בצדקנות יתר ??. עם זאת גם מעשי כל אורגן, כולל רמ"י ראוי שייבדקו להתייחסות בהתאם לתוצאות בדיקה.
ד. חמור לא פחות מהנ"ל שנתבע תשלום על דירות בישוב דירות שניבנו למגורי חברים, כולל בנים חוזרים, כי הרי יש לה חלופת החכרה למי שאינו חבר קיבוץ (אז מה אם מדובר בעבירה ??).
ה. אך שפיץ זיהום הזיוף הוא שמתפתחת אפשרות שמביתו בשטח המחנה מי שיגורש יהיה חבר קיבוץ - גירוש יהודים ע"י יהודים - אנטי ציונות בשל בצע כסף מטמטם.
ו. זכויות והטבות ראוי שינתנו על פי פרמטרים שווים לכל נפש. בבסיס הקרקע שייכת ללאום ומסורה לייעדיה מראש, לעת החלפת יעדים יש גם אפשרות הגיונית לדרישת החזרה לייעוד מחדש ולאפשרות שאזרח אחר יזכה להשתמש במה ששלו.
* לחבר קיבוץ אמיתי די ברור מדוע הוא זוכה בהעדפות מוצדקות במדינה.
בבסיס שיטה זו כל ירושת החברה היא לממשיכים בדרכה וההתייחסות לכלל החברה בקיבוץ כלמשפחה.
* היש צביעות וכיעור גדולים מתביעת זכויות בזכות נאמנות תוך החלפת נאמנות כבגד, גינוי והחלפת דרך ראשונים לקיפוח בעלי זכויות בישוב ??

ז. במה בדיוק טועים אנשי הקשת המיזרחית בתביעתם ליחס שווה לכל מצד שילטונות המדינה ??
העתקת קישור