צבוע
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  ע.ג.
נושא / כותרת  צבוע
תוכן ההודעה:  אדון שפירא בסך הכל רוצה להראות שקבוץ שיתופי טוב וקבוץ מתחדש לא טוב. לשם כך הוא מוכן להרוס את רוב התנועה הקבוצית. אז להזכיר לך מתוך 270 קבוצים כבר רק כ - 70 הם קבוצים שיתופים ומספרם הולך ופוחת. אגב, הקבוצים המתחדשים לא רוצים להפוך את האדמות שלהם לנדל"ן. הם מדברים רק על שטח המחנה ולא על האדמות החקלאיות. אדון שפירא צריך להסביר למה זה צודק שבעיר דמי ההיוון הם 3.75% למרות שהעירוניים לא יצרו את ערך הקרקע אלא קבלו אותה לעומת הקבוצים שכן יצרו את ערך הקרקע, שלא לומר יצרו את המדינה, ומהם דורשים בין 33% ל - 91% דמי היוון.
העתקת קישור