הזכות המלאה של שיחת קיבוץ לחרוץ גורלות
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  א בן דוד
מקום מגורים:  כפר מנחם
נושא / כותרת  הזכות המלאה של שיחת קיבוץ לחרוץ גורלות
תוכן ההודעה:  הזכות המלאה של שיחת הקיבוץ

הזכות המלאה של המזכירות

להחליט ולחרוץ גורלות בקיבוץ. הן המתחדש והן השיתופי

הן כר נרחב לבעלי עניין
ומשפחות להטות החלטות ללא בקרה וללא יכולת של החבר לערער ולממש זכויות יסוד בדמוקרטיה אמיתית.

כי אין לחבר
ולמושבניק אלה להיות "בר רשות"
התלוי בכל דבר ועניין
מהקטן ועד הגדול
במוסדות הקיבוץ, התנועה, הרשם ועוד.

ולכן הגיע הזמן והשעה
לעגן את זכויות הפרט
("אשר וויתרנו עליהן מרצון " עם כניסתנו לאגודה השיתופית)

בתקנון אגודה קואפרטיבית
העוסקת בעיקר ברווחת חבריה !!!
ולא מנסה לשנות
חברה כאשר זו ממילא לא תושפע ממה הקורה בקיבוצים .

כנגד זכוות הממסד יש לקבע את זכויות הפרט והחבר .
העתקת קישור