אלו שהקימו את המדינה, כיום נבגד זיכרם ושארית קיומם
הוספת תגובה לדף  חבר, אותך לחברת הגבייה!
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  אלו שהקימו את המדינה, כיום נבגד זיכרם ושארית קיומם
תוכן ההודעה:  דור בנים מנצל את זכויות ומעשי דור הוריו להתנחל בזכויותיהם, בנשל המנושל בכוח בעלי הזרוע/הרוב - חלק מהתרגיל זה לטעון לזכויות המנושלים כלפי חוץ. חלק נוסף זה לגזור רווחים מרצון התנחלות דור הבנים למורשת וירושת הנחלות המיועדות להמשכיות חברת דור לדור (לשם כך נרכשו,ניבנו ונימסרו הנחלות) ובתווך המנשלים מחלקים רווחים שצורת החיים הייחודית לא התכוונה להם. כולו על זה כל הרעש והמהומה - שימוש בנכסים באופן מעוות הופך אותנו לגנב של המדינה, לתנועה לעושק הקשיש ולמגרשי דור בניו אלה אם יאותו לשלם עבור מה שנועד להם ע"י המדינה שעבורה גם סיכנו את חייהם ועוד מבקשים להשקיע בה כעצמאיים ברי רשות/לא עבדים למשכנתא ואו דור הורים מקפח ומחליף נאמנות כבגד. הבנים של תשובה, משפחת עופר, בני זונות וסרסורים יוכלו לרכוש זכויות ולבנות בתים בתנאי מהמשוכות המוצבות בפני בנינו. בני חקלאים ומתפרנסי עבודת כפיים ידרשו בדרך כלל למשכן ,להתמשכן ולחיות כצמיתי ואריסי בנקים ויתר אדונים בחשש שלעת כשל זמני או כרוני ימומש המשכון - השאלה היא אם יקיימו את המתחייב והמצופה מדרך חיינו שבסיסה חופש האדם ונאמנות לדרך.
- אבל אולי גורל המדינה,האדמה והאדם הם עניינים שוליים - נוכח חשיבות המעשים המדיניים, כך היו גם מי שחשבו טרם השואה כמה מאבות מייסדי תנועה פוליטית.
העתקת קישור