כותב קומרד אבן טובה."האמיץ" כך:
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  כותב קומרד אבן טובה."האמיץ" כך:
תוכן ההודעה: 
" יסוד היסודות להתייחסות היא היות הקרקע שייכת לקב"ה ואנו רק מורשים להחזקה בהתאם".
בלי להתיחס לסיסמא המשעבדת ומשתקת כאילו האדמה שייכת לקב"ה ובלי להתייחס לאוילות שבטענה שאנו מורשים להחזיק בה 49 שנים לא נאמר שם דבר על מה מותר ומה אסור לעשות עימה ועליה.את זה "מפרשנים" בני האדם ופרשנותם היא פרי אופיים ונפשם.
מה אופיו של הכותב ואלו שהוא מגן עליהם ברורים.

השמיטה היא דוגמה להרבה דברים נכונים לזמנם ששמירה אדוקה עליהם הופכת אותם כבר זמן לארכאיים וללא רלבנטיים.
איש אינו יודע מה היו השיקולים לקביעת שנת שמיטת הקרקע.המושג "מנוחה" נשמע חביב אבל היום יודעים שמדובר בכך שהצמחים מוציאים מהאדמה את המינרלים המשמשים להם כחומרי בניין.
לא בטוח שהם שבים לאדמה, יש מאין, במהלך שנת השמיטה וללא החזרת חומרים אלו אליה ע"י זיבול בזבל אורגני ולא בדשן מינרלי בלבד.
מה שבטוח שהציווי האנכרוניסטי מאתגר את דמיון היהודים המוצא "פתרונות" יצירתיים אבל לא תמיד המעידים על יושרה.בד"כ הם מעידים על רפיסות והתרפסות והערכה עצמית ירודה בפני שדים ורוחות.
המצאת השיטה עוקפת השמיטה ע"י מכירה פיקטיבית של האדמות לגוי "הומצאה" במאה ה-18 כאשר בחקלאים בגדרה בקושי הצליחו להתחיל להתפרנס מאדמתם.
הדווקאים של ייקוב הדין את ההר,אוטיסטים לגבי הזולת,דתיים לכאורה,התנגדו לאפשר לבילויי גדרה לעבד אדמתם אפילו שידעו שזה יביא אותם לעזיבת המקום ולכישלון ההתחלה הצנועה של עשייה חקלאית.
היום האוטיסטים מתברכים בהמצאות טכנולוגיות שישרתו א מחלת הנפש שלהם-הם קנו מזלטים זעירים מסוג צעצועים שיחומשו במצלמות
וכך יוכלו לעקוב אחר מפירי הצו הארכאי.
שכן שלי,אדם צעיר חזר בתשובה ונעשה ברסלבי
הוא מגדל ירקות אורגניים.
הוא כבר קנה אלפי דליים וקובים רבים של מצע לגידול מנותק מהקרקע וכך יעקוף את איסורי שנת השמיטה.

במחשבה נוספת עלה בדעתי שיש הקבלה מעניינת בין ההתנגדות החולנית של הדתיים לשנות ולו פסיק מההלכה להתנגדות החולנית לשנות ולו פסיק ב"חוקי"
ההתארגנות הקרקעית במדינה
ולהתאימם לימינו.


העתקת קישור