המעטה בחומרת שעון חול היושר האוזל בחברה מוזלת
הוספת תגובה לדף  חבר, אותך לחברת הגבייה!
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  המעטה בחומרת שעון חול היושר האוזל בחברה מוזלת
תוכן ההודעה:  אבישי,
- מה התמיהה לגבי חברה העושקת את קשישיה, חוסמת את בניה והופכת לגנב של המדינה ??
בדיוק אני יושב ומקשיב לתיעוד תכנית "אלו הם חייך" שנערכה לאבי - בדיוק עוסקים בדוד אבי שהיה גם מעין אב מאמץ לקיבוץ בורוכוב/תנועת "דרור" בלודג' - שבין השאר המשכו היה בעין-שמר. האיש היה מנהיג מנהיגי המשפחה, הוא שבמידה רבה גם שדגל ואהב את הרוח הגורסת שבכל מערכת אין פשע גדול מהחולשה. כך, טבעי שהפך למחנך ומנהיג רוחני למרד "דרור" בגטו וורשה , מגונה ?, הרי נוהל באלימות. או כפי שפחות או יותר תירגם זאת אבי, כמחנך גדול לאמירות מחנכות שהבהירו גם לי שבסוף כל עניין אדם ראשית חייב לדעת להגן על עצמו, גם פיסית. לאחרונה ניפטרה בלוחמי הגטאות חווקה רבן פולמן, ידידת המשפחה שבכנס השבט שלנו לפני כשנה סיפרה על חניכותה ע"י דוד אבי ואנושיותו גם ערב ובמהלך השואה גופה (היכנס בגוגל, היווכח, אולי יתרום לשיפור המחשבה). מה לעשות ולשם אנושיות יש גם לגלות כוח אנושי ולעיתים אף אלימות שאותה נוהגים הרבים לגנות (כמובן שאינם נמנעים ממנה, אך מבקשים לשמור את הזכות לה לעצמם).
* החמור ביותר בתופעת הקיבוץ המשונה, שמתקיימת אפשרות להכשלה והפלת החבר אל בור אין סוף לעומקו שאינו נקבע ע"י חשק שליטים עוולים. בהמשך, כך שלגרעון יזום ע"י שליטים כל יכולים עלולים להיקרא ולהידרש משטרה,גובים ויתר מוציאים לפועל ואף לכפות גירוש (יהודים ע"י יהודים.
- חמור ביותר שהולך ומתאפשר שחברי קיבוץ יורחקו מביתם כחלק מהוצאה לפועל בשל חוסר יכולת לשלם "חובם" הכפוי בתהליכי ההשיוך (כפי שמסתבר כמרכיב בתקנון שיוך, למשל אצלנו).
- רצוי לעיין בתיעודיו הנוראים של הדוד יצחק קצנלסון (בפינקס וויטל), בעיקר למעשי יהודים נגד יהודים, עד שנאצים לא יכלו לשאת את הנחזה לעיניהם. זאת כדי להבין שאין שפל שהגנטיקה שלנו אינה מאפשרת כשתרבות וחינוך אינם מהווים מחסום.
- לא ירחק היום בו יבינו חברי קיבוץ שבמציאות הקיימת והמתרחשת ראוי להיות חלק מאירגון הגנה מיליציוניים שאינם בהכרח שומרי חוק וסדר בהכרח, ובלבד שיהיו די מפחידים.
- כי מה ראוי וייעשה כחלק משמירת טעם החיים אחרי הכל-כשיהודי מגרש יהודי במדינה שנועדה שתופעה זו תעבור מעולמנו.
ב. עוזי יקירי, אני מבין שבקיבוץ הנורא בו חיית, מלבד תיאורי הזוועה שחווית, ראית וטעמת על בשרך גם גרשו אותך מביתך, הטילו עליך חובות לא לך, הזמינו לך חברות גבייה ועיכול, אבל אולי אתה אינך מייצג את כל מה שהיה ?, אולי אפילו לא את מרכז המשקל להכריע ואו תהליך מחמיר והולך ??, אני למשל, עם כל ביקורתי על החברה שהיתה למעט שנתקלתי מתוך דבריך היתה התייחסות וטיפול. נוכח דברי גרוסמן, רוטינית נגלה לנו אחד ה"עוזים" - למען הצדקת כל רע, רשע וטימטום מחמירים, כהרגלך אתה מגייס מצרף ליקוט אדיר של עוולות נוראיים וסטיות עבר (הבה נניח שאכן ארעו והיו בקיבוץ) - היה חמור אם וכאשר לא טופלו, גם ע"י האורגנים האזרחיים המיועדים לכך (למרות שטיעוני אלה היו לא אחת שהם מאצילים את הטיפול לחברה הקיבוצית שמיטיבה מהם לטפל בעניין, תוך מעקב שלהם {אני שומע נימוק זה עוד היום}). חמור מכך, אתה הופך יוצרות, טוען כביכול לשוויון כלפי החוק והסדר הציבורי (בשם חופש האדם וערכים מכוננים הקשורים בו)אתה מצדיק עריצות אין קץ הצומחת באותם ישובים שהיו פעם קיבוצים בהם לחלק ניתנת שליטה ויכולת התעמרות בזמן שלאחרים אפשרות להידכא אל כשל חיים נורא.
- אין חדש תחת השמש, בסידור של ו"גר זאב עם כבש" מומלץ לשם ביטחון להיות הזאב ולהתמחות בנשיכה והפעלת טרור, גם לאלו המבקשים להגן על עצמם - כי דברי שיכנוע לא יסייעו לעצירת עבדים כי ימלוכו.
* אנה התייחס למהויות החמורות שבהתפתחות העריצות והחמרתה, בלי להיתלות כהצדקה בדברים שהיו - כרגיל, מזמין אותך לסיור משותף בקיבוצים שיתופיים, למשל רמת יוחנן ונברר דברים יחד, עם המבקרים הקשים ביותר של הישוב. חמור לדידי שכשמציגים לך מהות חמורה מתהווה ומחמירה אתה נאחז כבקרנות מיזבח הצלת "תדמית צדק" עיוות הקיבוץ האחוז בחברה הנוראה שהיה (לא תמיד, תלוי באיזה עוזי מדובר, אם בזיג או בזג המוצג, לפי הצורך) - התעורר, מדובר בגורל בני אדם כעת, גם אם בעמיעד אחיך מצליח לעמוד בפרץ (למרות ביקורתך המרומזת), די בפוטנצייאל הרודנות להחריד.
ג. כתוב אבישי, כתוב - דבריך מעוררים ומאירים שאלות מכוננות - שא ברכה.
העתקת קישור