פחדן שמקור בחילתו הוא עצמו - בעיקר כוונותיו
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  פחדן שמקור בחילתו הוא עצמו - בעיקר כוונותיו
תוכן ההודעה:  כי יקח גיבן פחדנות שיקוי הסותר את בחילתו מעצמו - "גנבו לו, עשו לו עשקו אותו...". יתר ביטוי למוגות לב היא המעשה הניפסד לשחק על שינוי ולעג לשם המפרסם את שמו - כראוי.
א. איני מנסה לתאר בפרוטרוט את כל השתלשלות העניינים שברקע מערכת יחסי המדינה עם המחזיקים בה ברשות כיום, רק הארתי נקודות מכריעות בהתייחסות מי שהנהיגו את ההתיישבות טרם קום המדינה וחלקם גם אחריה, וודאי שהיו אירועים ואישים נוספים שהיוו באחרית דבר את המהות הנימשכת.
* יסוד היסודות להתייחסות היא היות הקרקע שייכת לקב"ה ואנו רק מורשים להחזקה בהתאם. כל 7 שנים לנהוג שמיטה ומירב החכירה האפשרי 7*7 - מעבר לכך צמיתות, לכן 49 שנים היא תקופת החכרה מירבית.
- כאמור, עברו אלפי שנות התפתחות והתייחסות לנושא הקרקע עד הלום, תיקצר היריעה... אבל הסיבה אינה כפי שאיזה מושבניק בבורותו מנסה למכור לנו.
* מקור ההתייחסות לקרקע "של" הקיבוצים היא כפי שתיארתי, גם יחס מייסדי הקיבוץ הארץ ישראלי.
ב. אמנם החוזה המשולש שימש להקמת קיבוצים אחרי קום המדינה אך הוא ביטוי נאמן למערכות היחסים שהתהוו לקיבוצים עם האורגנים המסייעים בהקמתם לפני קום המדינה – הקרקע שייכת ללאום, לא על בסיס ניגודיות אלה על היותם משלימי המשימה בשטח - כובשי הקרקע עבור הלאום. למרות מרירות שסוחב מישהו/הם כבסיס לתיאור סיבות לניסיון גזל וניכוס פרטי ממה שראוי שיישאר ציבורי – לכן, לדידי רמ"י נוהגים כשורה ואולי אף ברכות יתר בשמירתם על קרקעות המדינה שתשמשנה למטרותיהן היסודיות.
ג. כאמור, לי ידע אישי, חלקו ממקור ראשון. כאמור החלו במסעם הציוני חברתי ב1880, ובתחילת המאה הקודמת התבססו וחיו כקיבוץ, על בסיס רעיוני – בהמשך בני משפחה היו שותפים ואף מנהיגים לגיבוש הקיבוץ הארץ ישראלי – בפירוש מתוך חלומם בגולה ופרי ערגתם שאף נתנו לה ביטוי בכתובים ומעשים.
כחלק מתוצר ערגת הרבים והמשפחה במעשה משפיעים ניכרים על האירועים היו הנהגת ה 3 - שני בני הדודים ברל,וטבנקין וחניך דודם (ביניומין קצנלסון) - דוד בן גוריון. במידה רבה, השפעתם על האירועים היתה מרוח הוריהם והמשפחה שכאמור יסודותיה היו יהודיים דתיים, גם אחר ההתפקרות.
•חידוש ההתיישבות הקיבוצית :
- עקרון ההתיישבות על קרקע לאומית, להבדיל מקרקע בבעלות פרטית.
- עקרון העבודה העצמית, להבדיל מעבודה חקלאית המתבססת על העסקת פועלים שכירים.
- כתחליף להתיישבות בחסות ברון ותמיכתו - עקרון השיתוף, אם כשותפות מוגבלת, למשל בייצור בלבד, כקואופרציה או כשותפות מלאה בייצור ובצריכה.
להלן מובאה לגבי השביתה שזכת לכינוי "מרד האיכרים" :
"...ב-1909, החלה מתיחות בין ברמן לפועלים ושנת המשק הראשונה הסתיימה בהפסדים. חלק מפועלי רחובות ובהם "שלישיית יחד" עזבו את החווה ועברו לגור ולשמור ב"בית המוטור" עקב מתיחות זו. ב-1911 פתחו הפועלים בשביתה נגד ברגמן אותה ארגנו ברל כצנלסון ויוסף בוסל. ד"ר רופין הגיע למקום והחליט לפטר את ברמן וכמו כן להחליף את כל צוות הפועלים. קבוצת הפועלים שהקימה בעצמה את המקום עזבה, אולם הבעיה לא נפתרה בזאת ואיגוד פועלי הגליל דרש מרופין למסור את החווה לניהול לידי הפועלים עצמם. רופין לא יכול היה להיענות לדרישה אך הציע לעשות ניסוי על אדמת אום ג'וני, בהקמת חווה שתימסר לנסיון לשנה לקבוצת פועלים אשר תנהל את המשק ותעבד את האדמה על אחריותה. ועד החורש קיבל את ההצעה וכך הונח היסוד לקבוצה הראשונה, "אם הקבוצות" - דגניה." (לגבי הטריגר שהביא לשביתה, אם זה משנה משהו כבר תיארתי).

* אז יאללה מושבניק פחדן, אתה רשאי להמשיך ליילל ולהתלונן בעיקר אל עצמך על תיסכוליך ולכל הגרוע לפנות לכל מי שהביא אותך למקום ומצב המעוררים בך כל כך הרבה עוינות למוסדות מכוננים. אין זה אומר שגם אורגנים מכוננים ראויים לביקורת, ככל מערכת ואדם.
העתקת קישור