כשאני קורא את הסיסמאות שהפכו לנבובות וארכאיות
הוספת תגובה לדף  "אימא אדמה" כסחורה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  כשאני קורא את הסיסמאות שהפכו לנבובות וארכאיות
תוכן ההודעה:  שמעלה שפירא אני מבין מי הוליך אותנו לבור השחת הביצתי בו אנו משכשכים.
לבד מצפון קוראה וקובה ואולי אלבניה אין מדינה בעולם ש"אמא אדמה" אינה סחורה.
היא האם אמא של כל מערכות הכלכלה בכל המדינות והעמים
(מעניין שגם הבדואים הנוודים דאגו להיות הבעלים של הטריטוריות בהן נדדו וזו אחת הבעיות עימם היום כאשר מחיתם אינה מנדידה).
איסור מכירת האדמה לא נבע,בזמנו,ממניעים סוציאליסטיים אידאולוגיים אלא ממניעים לאומיים.
החשש היה שהאדמה תימכר חזרה לערבים.
חשש זה קיים גם היום.
אבל......זה לא יהיה נכון בשם הסיסמה הנבובה/הדמגוגית/המוטעית כלהלן(ציטוט):
" את המאבק על הקרקע נכון לנהל על בסיס תפיסת הקרקע כמשאב לאומי, שאמור לשמש את הצרכים הכלכליים והחברתיים של כלל הקבוצות והאוכלוסיות החיות במדינת ישראל. חשוב לשרטט מתווה למדיניות קרקעית שתיתן מענה לצרכים של שכבות רחבות. מענה לצרכים השונים של תושבי הערים, תושבי העיירות, ההתיישבות הכפרית והכפר הערבי".
אני מנסה להבין מה נגזר,מעשית,מבליל הסיסמאות הללו שאין להן אחיזה בשום מציאות אמיתית המאפשרת עשייה יוצרת ומקדמת.
אנחנו צריכים לדרוש את זכויותינו מצד עשייתנו ותרומתנו ולא מצד שייכותנו האתנית או העדתית.
מחברה השגית שתיגמלה את התורם אנחנו נהפכים לחברה המתגמלת לפי ההשתייכות העדתית.
גם לי מגיע!!!!!!!!!!!
מדוע?
מפני שגם אני יהודי.
בג"צ הקרקעות היה אסוני ותוצאותיו ניכרות כמקור לאסון המתרגש.
הקק"ל החכירה למושבניקים בחוזה ישיר מול כל אחד את כל האדמה ש"מסרה" לידיו כדי שישמור עליה עבורה ולא החכירה את כל השטח של המושב לאגודת המושב.
האגודה היתה החוכרת של השטחים הציבוריים בלבד.
כמובן שבקיבוץ האגודה היתה החוכרת.
הגיע הזמן,ממזמן,מאד ממזמן,שסוף סוף נזכה גם להגשמתו עבורנו של החלק השני של המשפט בשיר "אנו באנו".
זכותנו לא רק לבנות אלא גם להיבנות וזה כלל לא עולה על דעת הכותב.
מהדברים של אורי ואחרים עולה הדרישה הפשוטה הזו.
מספיק לקשור את מה שהוא זכותנו למה שהוא זכות של כל אחד אחר.
הסיסמה גם לקיבוצניק מגיע בית נכונה,סוף סוף.
כל פקידון ממשלתי שלא לדבר על השמנים בקבע,בחח"י,במקורות,באג"ד,בחברות הממשלתיות כמו תע"ש,תעשייה אוירית וכד' חי חיים לפחות סבירים.
אנחנו זכאים להיות הבעלים של האדמה המוגדרת כחלקה א' וכחוכרים,ישירות, לטווח ארוך של האדמות החקלאיות.
זכותנו המלאה,בזכות עצמנו ולא רק בזכות סבינו והורינו,להיות בעלי תינו ואדמתנו,לפחות של
חלקה א.
עמדה ועומדת האפשרות בפני כל מי שרצה ורוצה היות חקלאי להיות חקלאי.
זה שלא ניתן היום להתפרנס פרנסה מלאה וסבירה מעבודת האדמה אינה אומרת שעלינו לנטוש את בתינו ולהחזיר אדמתנו למדינה/קק"ל.
הם לא ימצאו מישהו שיתפרנס מהאדמה.
הם ימצאו איש עם כסף שיקים בית מידות עם בריכת שחיה ולא ידע כלל היכן אדמותיו.
זהיהיה פשע ועוול.
הסיסמא "תחזירו את האדמה שלנו אם אינכם מעבדים אותה נובעת מקינאה ושינאה ומרצון
עז להרע לנו ואינה נובעת ממניע הגון כלשהו.
הגיע הזמן שהחקלאים יתחילו לדאוג לעצמם ולא רק לדאוג
(ציטוט"לצרכים השונים של תושבי הערים......".
לדאוג לצרכים של תושבי הערים?איך וכיצד ומדוע?זה תפקידנו?אנחנו מקבלים דבר עבור ביצוע "התפקיד"?
הדרך היחידה ל"דאוג" להם היא ע"י העברת עוד אדמה שלנו לטייקונים שיבנו עליה ואנחנו נקבל כמה גרושים,בלי חור,כדי שנוכל לקנות חצי מנה פלאפל בלי משקה.
אם מגיע להם בגלל/בזכות ורק בגלל שהם יהודים אז לנו מגיע שלוש פעמים-גם בגלל שאנחנו גם,עדיין,יהודים וגם בזכות שאר עשיותינו לדורותינו כולל אנחנו,וגם בזכות היותינו ברי מצר.
זו נבזות לבוא אל המוכן ולדרוש חלק ונחלה מבלי שתימתן תמורתה השקעה/תרומה כלשהיא מעבר ל"גם אנחנו יהודים".
באשר לאזרחי המדינה הערבים-איני מרגיש ואיני חושב שאנחנו החקלאים צריכים/חייבים לדאוג לפתרון בעיותיהם.בשביל כך יש כבר סוף סוף מדינה.
נגמר האבו עלי של ימי טרום מדינה כשהחלוצים העמיסו על ראשם וכתפיהם את הגשמת מטרתה הראשית של הציונות.
בוודאי שתמו הימים שעושים זאת ללא תמורה.

לא יאומן איזה שקשוקה זה המאמר הזה.העתקת קישור