תיקונים נחוצים
הוספת תגובה לדף  לאן מכאן (40)
שם הכותב:  חן יחזקאלי
נושא / כותרת  תיקונים נחוצים
תוכן ההודעה:  במחשבה נוספת נראה כי אכן נפלו במאמרי קלקולים רציניים ואני מבקש לתקנם:

1. ראשית: תיאורי את מצבם של חסרי הדיור נאמרו בהכללה גורפת. זו טעות. ישנם רבים - למשל גיבורת המאמר - שתיאור זה אינו נכון לגביהם.

2. שנית וחשוב יותר: אמרתי כי תכניתה של מילקוב פגומה. התכוונתי כי אני מניח מראש, ללא בדיקה, כי היא פגומה - כי אין תכנית מושלמת בנמצא - וכי זה אינו רלוונטי לשאלה, האם תכניתה רצינית וראויה לעיון. אני עצמי יודע על התכנית רק מתוך הסבר בעל פה ממילקוב בעצמה, ואיני צריך להיות מומחה כדי לומר שהיא רצינית וראויה לעיון עד מאוד.

לסיכום, אני מיצר ומתחרט על השגיאות הגסות.
חן
העתקת קישור