'צור מחצבתנו' ולא 'כור'
הוספת תגובה לדף  שיתוף, הדור הבא - ככל שאני נחשף למעגלי הצעירים האידיאליסטים, בנערן וברביד, בקומונות העירוניות ובתנועות הנוער, כך גוברת הכרתי שיש עתיד לרעיונ
שם הכותב:  דני
נושא / כותרת  'צור מחצבתנו' ולא 'כור'
תוכן ההודעה:  לחברת הקבוצה השיתופית (תגובה 14) השמחה "לתת כוחות לכור מחצבתנו". התכוונת בודאי ל'צור מחצבתנו', כלומר הסלע ממנו נחצבנו ונעשינו מה שאנחנו:"שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה' הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם" [ישעיהו נ"א, א'].
העתקת קישור