י.ב מסתיר זהות ועוסק בחיפוש העומדים מארי שמות
הוספת תגובה לדף  'המרחב הכפר'": עוד ישראבלוף
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  י.ב מסתיר זהות ועוסק בחיפוש העומדים מארי שמות
תוכן ההודעה:  1. י.ב, ולאורח לרגע (כפגע) אין לי בעיה לספר לכם על עצמי, הזדהו ושילחו כתובת דוא"ל. בעבר כבר נשאלתי לגבי זהותי והשבתי. מודה על נכותי ונטייתי להאריך בכתיבה, מנסה לשפר.
- קבעתי לעצמי כלל שלעיתים אני חורג ממנו מעט, לגבי המסתירים את זהותם, פחדנותם היא הנושא העיקרי בינינו לעסוק בו כל עוד מתקיימת.
2. אחרוג מעט הפעם כמי שאוהד ואפילו חי בעבר תקופה בקיבוץ השוה"צ - (שמוץ זה לכלוך וזאת אפילו אני איני מוכן לכתוב עליך).
גם לו נשארתי ברמת-יוחנן הייתי חי על אדמה כבושה. עם זאת עמדתי האישית שאשמח לרדת מהגולן בכאב ועצב, לעת שלום שיש לעשות מאמצים גדולים להביאו, גם כי בעת הזו גבולות 48 הם הסבירים ביותר שנוכל לשרוד בהם. הנושא מורכב ולא ארחיב הפעם. עם זאת י.ב כנראה חי בחלקי מדינה שהפלסטינים מסרו לו בהתנדבות, מחפץ לב וללא מאמצי שכנוע "עדינים", ללא אלימות וללא חיילים נושאי נשק. .הוריו ואו סבותיו היו אולי מאלו שבאו ומצאו כאן ארץ ריקה מתושבים, הם בנו ארץ, לא כבשוהה . י.ב חי אולי על הירח, אם אינו מחולק גם הוא כבר לזכיינים, אולי על פלנטה ריקה אחרת ??
2. עוזי יקירי השבתי לך, על תגובתך, אם ירצה השם ואו המערכת הדברים יתפרסמו ואם לא אשלח לך בדוא"ל.
העתקת קישור