עוזי ברוב חמתו, מרים לעצמו ומנחית במגרש קבוצתו,
הוספת תגובה לדף  'המרחב הכפר'": עוד ישראבלוף
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  עוזי ברוב חמתו, מרים לעצמו ומנחית במגרש קבוצתו,
תוכן ההודעה:  עוזי יקירי, אתה האביר הנשקף במראה בה אתה נלחם. כיוון שאתה עובר להצטער במקומי על מה שאני שמח ומרוצה, ארגיע אותך שאני מסודר מאוד ואין לי כל סיבה אישית להתאבל על דבר אישי, די משוחרר כדי לגנות את המגונה ולשבח את המשובח והמשביח. אנא התקרר, שוב אתה חלש בהגיון כשאתה מיטיב מכל להחליף יוצרות, לייחס עמדות שאינן, מקווה שאין זה בהשפעת יין פטישים, בעצמי רכשתי שיכר מעולה ביקב עמיעד, אם עוד קיים, ייתכן שתותר כניסתך, כזר ??. איני די שיכור להאמין שכל הכנופיה השולטת בקיבוץ המשונה עובדת בחינם (עובדת בעיניים, על החברים במקום למענם - כהכללה) , או זולה ואו יעילה ממערכת אותה היא החליפה, כרגיל תוכל לספר על הצלחות עמיעד המפליגות לעומת כשלי רמת-יוחנן. ככל שאני מצליח להעלות על דעתי קיבוצים שאני יחסית מכיר ברובם מצבם הורע אחר השינוי: כלכלית, בעצמאות, בבעלות,במצאי מקומות העבודה בקיבוץ בתרבות, בחברות. עבור ובדוק מה קרה בקיבוצים שהיו בעלי משק איתן, למשל כאושה וכפר-רופין - "בגדי המלך החדשים". עיין גם בדברי מוטי קומרוב מאפיקים לגבי היו"ר בקיבוצם, חברי מרמת יוחנן אלי הדומי שגם רכש את המפעל של אושה - היה יכול לשעשע לולא היה כה זר,מוזר ומגוחך עד כאב.
1. אישית הייתי מוותר על התנועה- הקיבוצית-המשונה, כנראה שלא מאוד אפגע ממכירת נכסי התנועה הקיבוצית המשונה, סיבה לתקווה שיוחזרו לפחות חלק מנכסי משפחתי הרבים שנמסרו לתנועה קיבוצית בעודה ראויה לשמה. אולי נשקיע בתנועה חברתית אמתית, במקום פסוודו-תנועה-קיבוצית ששותפים בו גם כושלים חברתיים, כעמיעד למשל, נכון, גם מבוא-חמה - אולי ראוי שתשאל מי ידאג לאינטרסים הצרים של המשונים - עיין בטיפול המנהל בניסיונות ההונאה של הקיבוצים המשונים.
2. כפי שהיית אמור לזכור, מכל מה שיש בתנועה אני תומך בפעילות אגף אחד שגם הוא מקומו לא יכירו בתנועת קיבוצים-משונים/לשעבר. פרט לכך, רוב מה שנותר מהתנועה זו אשפת שיירי קיבוצים הנהנים מזכויות יתר, הנושאים את שם הקיבוץ לשם מפלט מס, מי כמוך מנוסה, כדוגל בשיטה ונהנה ממנה.
3. בשיכרונך עוזי איבדת את מעט יכולת הטיעון הלוגי. בעצם שם אחד מהראויים לתנועה שראוי שתשמח בה הוא "התנועה לעושק הקשיש". אבד לך מינימום העקביות ההכרחית (פעם טענת שאין ביכולתכם לשלם את המינימום הקבוע בתקנות הסיווג = כלעוזב קיבוץ - 40% (לפני שהפחיתן הרשם - ספק אם בסמכות, וודאי שבטענת שווא) ופעם אתה טוען שמלאה קופת הערבות ההדדית ללא משתמש, אתה בטוח שיש רק עוזי בן-צבי אחד ?. אם מלאה קופת הערבות ההדדית שלכם, ואין שימוש אז החלו לשלם יותר לפנסיונרים, עד 70% האחוז מהשכר הממוצע של חבריכם המשתכרים, בהמשך אתם יכולים גם לפצותם מה על מה שנמנע מהם. אתה ששאלת לגבי הפנסיה, השבתי לך תוך הנמקה על פי שיטתך וציינתי מקור, לפי בחירת הקיבוצים המשונים. בחירה אותה הם מפרים כיום, בהחלט מוזר כשאדם מתנאה בחוסר כבודו. מעניין המצב שבו לי אכפת יותר על כך שבן עושק את אביו, ספק אם מגיע לאב עונש כה כבד בשל כשל חינוך בנו, אך עובדה, זו התוצאה. הורי ובני משפחתי זכו וזוכים ליחס הפוך מזה, טוב, הם חיים בקיבוץ, גם הצליחו בחינוך, תרבות, כתוצאה מאלו גם בכלכלה, ומסתבר שבכלל. להערכתי הוצאות על פנסיונר בקיבוץ אמתי גבוהות ככל שהוא מזדקן, אבל מי מתחשבן ?. קח בחשבון שרודף הבצע לעולם ימצא חסר/עני , זה שעיקר ערכיו הם ערכי המטבעות. ואכן קדמה לכלכלה תורת המחסור. מאחר ואינך מערער על הקביעה ששכר הגון לפנסיונר בקיבוץ-המשונה הוא על בסיס הנהוג בארץ, 70% מהשכר הממוצע של כלל מקבלי השכר בקיבוץ-המשונה, וכיוון שקראתי בשקיקה את פרסום כתב אומללות המחסור שלך מצאתי לנכון לציין את המקור המסומנים בתקנות הסיווג, אותן יזמה התנועה תחת לחץ הקיבוצים המשונים. לו למדת הרי ידעת שמס איזון הוא שם עממי למס הערבות ההדדית, דבריך נקראו לי כמו בהצגה "גם הוא באצילים" בו האציל מגיע להכרה ומתפעל מהעובדה שכל חייו הוא מדבר בפרוזה (מצחיק, לא ?). להלן הסדר ההגיוני למקור מימון לשכר הפנסיונר, כפי שמופיע בתקנות: שכר הפנסיונר משולם ע"י מנגנון הערבות ההדדית, כפי שנקבע בתקנות הסיווג, למצער. לשם מימוש רשת הביטחון מסווגים שני מסים לגבייה, בצד פירות הנכסים המניבים הן במשק והן בקהילה: א)מס פנימי המוטל על הכנסות החבר בהתאם לרמת ההכנסה. ב) מס הנגבה מהשכר. המס נגבה באופן פרוגרסיבי מההפרש שבין רשת הביטחון של בית האב לבין הכנסתו.
* עוד תקנה אושרה ע"י ממשלת ישראל, במסגרת תקנות הסיווג, שמי שאינו ממלא את התקנות ראוי לשלול ממנו את סיווגו כקיבוץ בכלל. אולי חבל שהתבהמו המידות, אך מאחר וכך, טוב שיש שוט.
* פירוק מוצלח עשוי לשפר את מצב הפנסיונרים בקיבוצכם המשונה - להצילם מבניהם.

* עוזי, המשך להרים להנחתות והפסק להנחית למגרשך. עזוב שיפוט, כהו עיניך, סונוורו מכסף ואו מזקנה מוקדמת ? .
- קח פרי, והיה בריא,
אכול הרבה גזר,
לראייתך יביא החלמה ועזר .
העתקת קישור