לכתוב בצוואות: אל תקברו אותי בקיבוץ הזה !
הוספת תגובה לדף  לכל דבר - תג מחיר
שם הכותב:  ותיק
נושא / כותרת  לכתוב בצוואות: אל תקברו אותי בקיבוץ הזה !
תוכן ההודעה:  כאשר נולד בני הבכור, ובררתי את הטעון ברור לקראת כריתת-עורלתו, גם הציגו בפני את התעריף של המוהל. לאחר ברור נוסף מצאתי שאת כל הוצאות ברית-המילה אמור לכסות המוסד לביטוח לאומי. כאשר הפניתי את המוהל לקבל את תשלומו מאותו מוסד, הוא הודיע לי שלא יבוא לחתוך. "סבבה !" אמרתי לו. "המצווה להסיר את העורלה היא מצווה המוטל עלי כאבא של הילוד. רציתי לזכות אותך במצווה זאת, ואתה מסרב. אז אני מוותר על ה'ברית'..." לא למותר לציין שהמוהל בא כמו "טהטהלה" ורק עבור המונית שבה הגיע ביקש תשלום, שקיבל לאחר שהעביר לי את הקבלה. כאשר נפטר אבא שלי קרה דבר דומה: המזכירה של 'החברה קדישא' הציגה לי דרישת-תשלום לא קטן. סרבתי, כי למיטב ידיעתי גם הלוויה וקבורה ממומנות ע"י המוסד לביטוח לאומי, והיא הודיעה לי "אז לא תהיה לוויה !". שוב אמרתי "סבבה !", אבל כאשר זה נודע לאחד מחברי הנהלת ה'חברה קדישא', הוא התקומם כולו על החוצפה של המזכירה, ומובן שדאג שהלווית אבא שלי תתקיים בלי ששילמנו אגורה אחת מכיסנו (בשביל מה מנכים באופן קבוע תשלומים לביטוח הלאומי, אם לא לשם מימון ברית-מילה, הלוויה וקבורה, נכות ואבדן כושר-עבודה, מענק לידה וכל כיו"ב ?!). והצעתי לחברי אותו קיבוץ מופרט, ולאחרים שבקיבוציהם נדרש תשלום פרטי על ההטמנה בקבר: כתבו בצוואותיכם שאתם מבקשים שלא תטמנו בבית-העלמין של הקיבוץ, אלא שגופתכם תוקדש להשתלות, למחקרים ולהוראת-רפואה ! נראה אז את ה"מנהלים העיסקיים" נושאים באחריות להעברת כל עסקי-הקבורה ל'חברה קדישא' של הישוב העירוני הסמוך, במימון המוסד לביטוח לאומי, או למרכז-ההשתלות הארצי, ולמוסדות מחקר והוראת-הרפואה.
העתקת קישור