אימרי רון
הוספת תגובה לדף  אשרי הדבק בחלומו - אשרי האדם הממשיך לחלום גם בעיתות משבר וחותר, אף על פי כן ולמרות הכל, להגשמת חלומו. מכתב תודה לאמרי רון
שם הכותב:  זמי בן-חורין
דואר אלקטרוני  zamibc@netvision.net.il
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  אימרי רון
תוכן ההודעה:  אמרי דיבר לפני חברי געש (בעיקר הוותיקים), לדעתי עזר להם להבין את הבעיתיות במודל הדיפרנציאלי.
בגש עדיין אין תוצאות כי עכשיו רק מתחילים לדון בהסתיגויות לחוברת, וכאלו יש עשרות רבות.
הערכה שלי שהשינוי במתכונת שהוגשה לחברים לא יעבור.
אם אני צודק, ל"זרם השיתופי", ל"שווים" שאת הידיעות והכתבות מקבלים כל חברי געש בדוא"ל, לאמרי רון, ולעוד רבים, "שיתופיים" יש חלק.
אז בוא נחכה למבחן התוצאה.
כל זה מבלי לגרוס כי על הזרם לנקוט בשיטת פעולה אסרטיבית, להציג עמדות ברורות וחדות, לא להיבהל מעימות עקרוני מול התנועה, לדרוש תקציבים בהתאם לגודל היחסי, לפעול בתוך הקיבוצים הדיפרנציאליים, לנהל את "המשבר" גם בהליכה על הסף, אפילו במחיר התנתקות מהתנועה שברובה פונה לכיוון מתחדש דיפרנצילי.
הזרם השיתופי לא חייב חהיות תנועה עם 100 קיבוצים, גם 20 יספיקו, יהיו תנועה קטנה, אני מקווה איכותית, שתתנהל על פי עקרונותיה, ומי שזה לא מתאים לו, כבר הצעתי בעבר "חילופי חברים" בין קיבוצים, יעברו עם זכויותיהם. לעיתים, המעבר יכול ליצור הזדמנויות חדשות, חברויות חדשות, מי יודע?
העתקת קישור