דברים בשם אומרם
הוספת תגובה לדף  מנוף לתיקון אדם ועולם - טיפוח ייחודיותו של הקיבוץ כחברה בעלת ערכים מובחנים, כחברה שהיא חלק ממהלך כללי לתיקון האדם והעולם, כפי שלא התבייש להיו
שם הכותב:  ארז א
נושא / כותרת  דברים בשם אומרם
תוכן ההודעה:  אין חדש תחת השמש...
מתוך: "דברים ולב" (בנימין גרינבאום ממקימי המוסד החינוכי בגן שמואל)
"אין הקומונה הקיבוצית בתחום הכלכלי, החברתי, התרבותי והחינוכי בלבד, כלומר הקיבוץ כתכלית בםני עצמה, מסוגלת להבטיח לאדם את מלוא יעודו וסיפוקו. תחושת החירות, יכולת ההכרעה במהלך החייים הפנימיים וההשפעה על התהליכים ההיסטוריים בחברה הישראלית ובעום - אלה הן התחושות וההרגשות המקנות טכם וערך לחיי אדם.... השאלה היא איפה, האם יסתפק הקיבוץ בפעילותו כלפי חוץ בהגנה על האינטרסים שלו בלבד, כשהוא משתלב במשטר הכלכלי והחברתי השורר במדינה, או שיפעל מתוך מגמה לשנות משטר זה., באופן מודע ואקטיבי, במגמה סוציאליסטי, ומבלי לצפות באופן פאסיבי להגשמה הסטיכית של החזון הסוציאליסטי באחרית הימים?
זאת ועוד.
בהעדר המטרה הסובייקטיבית לפעילות הקיבוץ ככלל, או באי הבאת משקלו האובייקטיבי של הקיבוץ לתודעת חבריו- מפסיד הקיבוץ את כושר התגוננתו מפני השפעות חוץ ומפני התהליכים הסטיכיים הנובעים מהן.
שכן, בשל התלות הכלכלית של הקיבוץ בסביבתו וקשריו היתרים עימ, הולכים ומתערערים גם הערכים הפנימיים של הקיבוץ, המהווים תכלית בפני עצמה.
העתקת קישור