לעדין וליוסי
הוספת תגובה לדף  מנוף לתיקון אדם ועולם - טיפוח ייחודיותו של הקיבוץ כחברה בעלת ערכים מובחנים, כחברה שהיא חלק ממהלך כללי לתיקון האדם והעולם, כפי שלא התבייש להיו
שם הכותב:  אלעד הן
נושא / כותרת  לעדין וליוסי
תוכן ההודעה:  אני הצגתי במאמר קטן חלק צר מהספקטרום, שלדעתי הוא חיוני בשביל שהתנועה הקיבוצית תתקיים. לא היה לי עניין להציג את החיים התרבותיים בקיבוץ או את הצידוק הנפשי לשיתוף מתוך אחווה כדברים לא חיוניים. נהפוך הוא.
צא וראה שגם, אפעס, בתחום זה יש לקיבוצים בעיה. אלה כלים שלובים. והא ראיה ליוסי וייס: בוא אל הקיבוץ העירוני תמוז שחבריו הם השדרה המרכזית של יסו"ד (שלטענתך נוטים "לבטל את כל מה שקשור להתחדשות החברתית-תרבותית"), או לחלופין לתנועת הבוגרים של המחנות העולים - קבוצות הבחירה והשווה את התרבות, היצירה המשותפת והשיחה המבררת שיתוף מהו שקיימים שם לכל קיבוץ שיתופי ואמור לי את מסקנותיך.
העתקת קישור