נפלה עטרת ראשנו
הוספת תגובה לדף  לא אל, לא אפיפיור, לא אדמו"ר - אני תוהה כיצד היה מתייחס יצחק בן אהרון למודעת האבל של הנוער העובד והלומד - "הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם הדר
שם הכותב:  חבר מזרחי
מקום מגורים:  קיבוץ
נושא / כותרת  נפלה עטרת ראשנו
תוכן ההודעה:  תודה על המאמר המרתק. האם משפט ההספד 'נפלה עטרת ראשנו' מותר? כי זוהי הרגשתי אחרי לכתו מאיתנו.
אם שמעתי נכון הוא אמר ביחס לאנשי ציבור באחד מראיונותיו האחרונים:
'אל תנדב את ראשך' כלומר אל תתפטר מרצונך והיה זה סימן לאכזבתו הגדולה מכך שלא קראו לו לשוב לפעילות ציבורית,התברר כי הוא התפטר אבל קיוה שיקראו לו לשוב ולא כך היה. וזהו שרציתי לומר - אנחנו הרחקנו אותו למעמד על ללא סמכות של ממש,עשינו ממנו אל על מנת שלא נצטרך את לשמוע בפועל את הטפות המוסר שלו ואת אכזבתו על דרך חיינו לאחרונה. הוא המשיך להיות איש קיבוץ בכל מאודו גם כאשר קיבוצו
הפסיק.
העתקת קישור