"זה לא ילך!"
הוספת תגובה לדף  שיתוף, הדור הבא - ככל שאני נחשף למעגלי הצעירים האידיאליסטים, בנערן וברביד, בקומונות העירוניות ובתנועות הנוער, כך גוברת הכרתי שיש עתיד לרעיונ
שם הכותב:  אלעד הן
נושא / כותרת  "זה לא ילך!"
תוכן ההודעה:  זאת הקריאה שמלווה את התנועה הציונית סוציאליסטית בכלל, והתנועה השיתופית בפרט מאז הווסדה. ומה אומר? אני רק שמח שחברי התנועה לא הסכיתו ולא שמעו.

אלעד הן, חבר קבוצה שיתופית בנצרת עלית.
העתקת קישור