המטרה, "מחיר המטרה" והקיבוץ הדיפרנציאלי
הוספת תגובה לדף  האו"מניקים מליאונרדו - במאבק על הצרכים הממשיים של קיבוצי, התנועה היא ניטראלית כמו האו"ם. השאלה אם הזר"ש יכול להציע יותר
שם הכותב:  יובל
נושא / כותרת  המטרה, "מחיר המטרה" והקיבוץ הדיפרנציאלי
תוכן ההודעה:  "מחיר המטרה" הוא מושג שמרבים להזכיר וכולנו יודעים שזהו המחיר המשולם לרפתנים עבור החלב שהם מייצרים במסגרת המכסות שלהם הניתנות להם כחלק מהתכנון הכולל של משק החלב.

אולם מהי אותה "מטרה" שאת מחירה אנחנו יודעים?
ובכן המטרה מנוסחת כך:
"לאפשר תמורה הוגנת לחקלאי בעבור עבודתו, והחזר הון הוגן עבור השקעתו"

ומהי תמורה הוגנת עבור עבודה?
בחישוב מחיר המטרה נקבע שעלות השכר הממוצע במשק מהווה תמורה הוגנת - כעשרת אלפים ש"ח לחודש עלות שכר לעובד ברפת הממוצעת עפ"י השגיה המקצועיים. (החזר ההון גם הוא הוגן למדי כ- 10% לשנה)

כל ההגיון של תכנון משק החלב מתבסס איפוא על עבודה עצמית של החקלאים הבעלים ועל שיוויון ביניהם.

מה עושה לתכנון הזה ולהצדקת קיומו, (מנוגד לכאורה לחוק יסוד חופש העיסוק) רפת בקיבוץ "דיפרנציאלי" המעסיק את עובדיו, שלא בהכרח הם גם חבריו, עפ"י "ערך השוק" של העבודה שלהם, שברוב המקרים שואף לשכר המינימום אם לא למטה מזה?

שני דברים:
הראשון והחמור יותר הוא שלילת זכותם של חברי הקיבוץ להתפרנס פרנסה הוגנת, כמתחייב למעשה, מעבודה ברפת. כתוצאה מכך היא מועברת לשכירים זולים יותר ולתאילנדים.
הדבר השני, וחמור לא פחות, הוא שלמעשה זוהי חתירה תחת עצם היסוד עליו מושתת כל "משק החלב המתוכנן" חתירה שתביא בסופו של דבר לביטולו!
לא לעולם חוסן.

העתקת קישור