האו"מניקים מלאונרדו
הוספת תגובה לדף  האו"מניקים מליאונרדו - במאבק על הצרכים הממשיים של קיבוצי, התנועה היא ניטראלית כמו האו"ם. השאלה אם הזר"ש יכול להציע יותר
שם הכותב:  זמי בן-חורין
דואר אלקטרוני  zamibc@netvision.net.il
מקום מגורים:  געש
נושא / כותרת  האו"מניקים מלאונרדו
תוכן ההודעה:  אני חושב שהתשובה נתונה בגוף הכתבה.
ישנם קיבוצים, קטנים, בעקר בפריפריה שהאינטרסים שלהם לא חופפים לקיבוצי הנדל"ן בשולי הערים הגדולות. נהפוך, לעיתים האינטרס הפוך 180 מעלות.
לא הייתי מציע להתחיל לסווג קיבוצים על פי מיקום גיאוגרפי או פרופיל ההתפרנסות ענפי. הייתי כן מציע לחלק על פי ההשתיכות לזרם השיתופי או לא.
מודל שיתופי או שכר דיפרנציאלי.
זו חלוקה מספקת.
אני בטוח כי זרם שיתופי חזק ופעיל ידע לתת מענה לקיבוציו ובתנאי שיהיה עצמאי עם מקורות מימון עצמאיים.
לכן, עכשיו הזמן להתנתק מתנועה הקיבוצית, להקים תנועה קיבוצית שיתופית בהנהגת הזרם השיתופי ובהזדמנות זו גם לעגן את כל הזכויות של הקיבוץ השיתופי במסגרות חוקיות עדכניות.
זה מעשי ממחר בבוקר בכנס בארי. רק צריך להחליט.
אני סבור כי אלישע שפירא כמזכיר התנועה הקיבוצית השיתופית יהנה מאימון רב, יצליח לסחוף עמו את הקיבוצים השיתופיים, ונצא לדרך חדשה.
להערכתי, גם הגופים השילטוניים, מנהל מקרקעי ישראל, מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד ינשמו בהקלה כשהפרטנר ממולם יהיה שיתופי וינהג על פי כללי המשחק הישנים.
הקיבוצים הדיפרנציאליים יצאו לדרך חדשה, רק שלחברים אין אומץ ציבורי לנתק את חבל הטבור ומיסי הקיבוצים המפרנסים מנגנון פקידותי שהשפעתו ויכולתו להשפיע אוזלים מדי יום.
הגיע הזמן לנתץ את הכבלים ולצאת לדרך שיתופית חדשה.

באשר למשק החלב, לא הייתי בונה על זה לאורך זמן. השקעות ישראליות במשק חלב במדינות אירופה המזרחית יגרמו לכך שעודפי תוצרת חלב ותוצריו יגיעו גם לישראל, כאן יעובדו וימכרו בשוק המקומי במחירים שיקשו על רווחיות יצרני החלב.
לאחר הפגיעה הקשה במשק החלב המושבי (כל אותן רפתות קטנות שאינן מסוגלות לעמוד בדרישות התאמה לאיכות הסביבה) ישארו מספר קטן יחסי של רפתות ענק (בהמשך תבוטל מגבלת איחוד 3 הרפתות)שיספקו חלב במחירים נמוכים עקב היתרון לגודל והקרבה למחלבות.
התחרות לרפתות הקטנות והבינוניות תהיה מ - 2 כוונים בו זמנית - תחרות פנימית ותחרות מיבוא הנשלט על ידי אינטרסנטים מקומיים.
תרחיש זה (שהנו אפרי ונמצא בשלבים מתקדמים) ישבש את כל הניתוחים הכלכליים הרגילים שעל פיהם התקבלו ההחלטות להקמה ו/או שידרוג רפתות בארץ.
העתקת קישור