צודק
הוספת תגובה לדף  שומריה הוא רק משל - השאלה איננה אם הנהגת התנועה הקיבוצית מוותרת על קיבוץ זה או אחר, אלא האם היא מוותרת על הקיבוץ בכלל. את זה, לצערנו, היא כבר עש
נושא / כותרת  צודק
העתקת קישור